Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Uppdaterad tidsplan för fas 3 i det nya importkontrollsystemet, ICS2 avseende sjötransporter

Nu finns en uppdaterad tidsplan för införandet av fas 3 i det nya importkontrollsystemet, ICS2. För Sveriges del berörs aktörer inom sjöfarten, där ICS2, fas 3, kommer att införas i två steg med start den 3 juni i år.

Varor ska föranmälas genom summarisk införseldeklaration

Varor som förs in i unionens tullområde ska anmälas i förväg genom en summarisk införseldeklaration (Sid). I det nya importsystemet ska Sid-uppgifterna ska lämnas via ett EU-gemensamt elektroniskt gränssnitt, . Det är transportören som ansvarar för att lämna in uppgifterna, alternativt att se till att lämna uppgifterna vidare till uppgiftslämnaren.

Förutom summarisk införseldeklaration ska även uppgifter för anmälan av transportmedlets ankomst (Ata) lämnas.

Observera att den nya uppgiftslämningen inte kommer att omfatta varor som redan befinner sig under ett transitförfarande.

För trafik från Norge och Schweiz krävs ingen summarisk införseldeklaration eller anmälan om transportmedels ankomst eftersom Norge och Schweiz ingår i EU:s säkerhetszonen.

Snabba fakta

Vem berörs av fas 3?

  • Aktörer involverade i införsel av varor till Sverige via sjö och väg.

När?

  • 3 juni – 4 december 2024, transportörer (carrier) sjö
  • 4 december 2024 – 1 april 2025, house filers sjö
  • 1 april – 1 september 2025, väg och järnväg

Vad?

  • Varor som förs in till EU:s tullområde måste anmälas i förväg och inom angivna tidsfrister genom inlämning av en summarisk införseldeklaration.
  • Uppgifterna lämnas direkt i ett EU-gemensamt elektroniskt gränssnitt till den medlemsstat där varorna förs in i unionen.

Varför?

  • Syftet är att skydda EU:s medborgare och den inre marknaden mot terror- och säkerhetsrelaterade hot och risker.

Mer information

EU-kommissionens information om ICS2, fas 3 (informationen är på engelska):

Så ansluter du dig till systemet

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)