Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tullverket får nya möjligheter att ingripa mot brott

Från den 1 augusti kan Tullverket ingripa, utifrån vissa regler, mot alla typer av brott. Ändringar i smugglingslagen gör det möjligt för tulltjänstemän att bland annat ingripa vid misstanke om stöldgods, människohandel och brott mot knivlagen. Lagändringarna påverkar inte Tullverkets uppdrag.

Den 23 juni beslutade riksdagen om ändringar i smugglingslagen som innebär att Tullverket får befogenhet att ingripa mot brott som ligger utanför myndighetens uppdrag. Lagändringen börjar gälla från den 1 augusti och ger Tullverket möjlighet att ingripa och bistå Polismyndigheten vid misstanke om brott som Tullverket inte har befogenhet att utreda, så som utförsel av misstänkt stöldgods, människohandel och brott mot knivlagen.

– Lagändringen är positiv eftersom det innebär att vi snabbt kan agera i avvaktan på polisen. Vi kan till exempel förhindra att stöldgods och misstänkta personer lämnar landet, säger Anna-Lena Heinänen, biträdande chef för Tullverkets kontrollavdelning.

Ingripande sker i tät dialog med Polismyndigheten

För att Tullverket ska ingripa mot andra typer av brott än vad myndigheten har befogenhet att utreda, ska det ske i en tät dialog med Polismyndigheten. Ett ingripande får först ske efter att kontakt har tagits med Polismyndigheten och de har gett sitt godkännande. Undantag finns om ett ingripande inte kan vänta utan att det vållar väsentlig olägenhet, till exempel när en färja ska lämna landet. Det är den enskilda tulltjänstemannen som gör bedömningen om undantaget behöver tillämpas.

I de fall då Polismyndigheten godkänner, kan Tullverkets personal även hålla förhör och vidta andra utredningsåtgärder som är av betydelse för utredningen.

När får Tullverket ingripa mot brott som ligger utanför uppdraget?

De utökade befogenheterna innebär att Tullverket kan ingripa i de fall då brott upptäcks i samband med en tullkontroll enligt tullagen eller inregränslagen. Däremot får det inte göras något ingripande vid en punktskattekontroll eller rattfyllerikontroll inne i landet och inte heller i samband med en husrannsakan.

Tullverkets uppdrag ändras inte i och med lagändringen. Ändringarna i smugglingslagen ger tulltjänstemän befogenhet att ingripa mot brott som upptäcks i samband med den ordinarie verksamheten inom ramen för myndighetens uppdrag.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)