Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tullverket begär ökat anslag för 2023–2025

Tullverket är i en expansiv fas med krav på it-utveckling och pågående arbete för att utveckla den operativa verksamheten. I budgetunderlaget för 2023–2025 begär Tullverket därför ökat anslag.

Tullverket har under de senaste åren fått ökade anslag. Dessa har i hög grad bidragit till att Tullverket har kunnat hålla takten i nödvändigt utvecklingsarbete och förbättrat resultaten.

– För att behålla farten i den expansiva utvecklingsfas som Tullverket befinner sig i behöver resursförstärkningen fortsätta, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson. Tullverket är hårt belastat men med mer resurser kan vi fortsätta att göra insatser som bidrar till ett säkrare och mer välfungerande samhälle. Det är särskilt viktigt med den samhällsutveckling som vi har nu, med ökad kriminalitet och ökad handel.

Viktig roll i kampen mot organiserad brottslighet och i ökad handel

Tullverket har en viktig roll i flera delar av samhället där det nu sker förändringar. Kriminaliteten ökar och det finns en tydlig koppling mellan narkotikahandeln, den organiserade brottsligheten och det ökande antalet skjutningar i landet. Här gör Tullverkets arbete skillnad. Dessutom ökar handeln, till exempel e-handeln och antalet import- och exportdeklarationer. Att flödena ökar innebär inte bara att Tullverket behöver säkerställa att det legala flödet går så smidigt som möjligt utan också att det är ett större flöde att kontrollera. Det är en utmaning för Tullverket och effektiviseringen av kontrollarbetet är en viktig del i Tullverkets pågående utvecklingsarbete.

Resurskrävande krav på digitalisering

Under de kommande åren intensifieras arbetet med att bygga upp de system och e-tjänster som ska göra tullhanteringen inom EU helt digital. När det är klart kommer det att innebära stora effektiviseringsvinster för handeln inom hela EU. Det är en tvingande it-utveckling för medlemsländerna och först 2025 förväntas merparten av systemen vara på plats. Fram till dess kommer Tullverkets investeringsbehov att växa och det krävs extra medel för att Tullverket ska kunna hantera dessa kostnader utan att behöva göra nerdragningar i andra delar verksamheten.

Faktaruta – budgetunderlag

Samtliga myndigheter ska senast den 1 mars varje år lämna ett budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget ska innehålla myndighetens förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande åren. I budgetunderlaget som Tullverket nu har lämnat beskrivs den positiva utvecklingen av verksamhetens resultat och de utmaningar vi står inför de kommande åren.

Budgetunderlaget är en viktig grund i regeringens förberedande arbete inför höstens budgetproposition. I budgetpropositionens fastställs Tullverkets anslagstilldelning för kommande år.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)