Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Del av cannabisbeslag på 316 kilo som gjordes i i lastbil i Helsingborgs hamn 9 februari. Foto: Tullverket

Transportföretag utnyttjas allt mer för storskalig narkotikasmuggling

Aldrig tidigare har Tullverket gjort så många stora beslag av narkotika i lastbilar och containrar. Hittills i år har 20 enskilda beslag på minst 100 kilo av cannabis, kokain och amfetamin gjorts enbart i lastbilar och containrar. Narkotikans sammanlagda vikt är nästan 6,2 ton, vilket är långt mer än tidigare år. Nu vill Tullverket stärka samarbetet med transportbranschen för att stoppa den storskaliga smugglingen.

Generaltulldirektör Charlotte Svensson. Foto: David Lagerlöf

- Vi ser en oroväckande utveckling där kommersiella transportföretag utnyttjas av kriminella gäng för att smuggla mycket stora narkotikapartier. Vi uppmanar speditörer och transportörer att vara uppmärksamma på avvikande beställningar och kontakta oss vid misstankar. Vi behöver deras ögon och öron i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Kraftig ökning av beslag på över 100 kilo

Hittills i år har Tullverket gjort 20 beslag på över 100 kilo av cannabis, kokain och amfetamin enbart i container- och lastbilsflödet. Över hälften av beslagen är på minst 200 kilo eller betydligt mer. För fem år sedan gjordes totalt tre beslag på över 100 kilo av dessa narkotikapreparat i lastbil eller container. För tio år sedan gjordes inget beslag i den storleksordningen.

- Transportbranschen har utvecklats med ökad globalisering, snabbare fraktkedjor och digitalisering. Baksidan av myntet är att det utnyttjas av kriminella. Idag kan man beställa transporter på nätet och låta legala företag sköta transporten hela vägen. De som organiserar smugglingen behöver aldrig komma i närheten av narkotikan, säger Charlotte Svensson.

Över sex ton narkotika

Den sammanlagda vikten på cannabis, kokain och amfetamin som beslagtagits i lastbilar och containrar hittills i år är nästan 6,2 ton. Det är mycket mer än något tidigare år. Den näst största sammanlagda mängden som beslagtagits under ett år i lastbils- och containerflödet var knappt 2,7 ton 2020.

- Att företag används som brottsverktyg har uppmärksammats i samhällsdebatten den senaste tiden. Ett tydligt exempel är transportföretag som utnyttjas för smuggling. Därför etablerar vi samarbeten med transportbranschen. Vi erbjuder kunskap om tullbrottslighet och hur företagen kan utnyttjas, vilket i sin tur kan ge oss värdefull information, säger Mikael Lindgren på Tullverkets underrättelseavdelning.

Mikael Lindgren, sakkunnig SMT. Foto: Tullverket

Minskar risken att utnyttjas

Tullverkets underrättelseavdelning driver ett arbete som kallas SMT, samverkan mot tullbrottslighet. Arbetet går ut på att Tullverket kommer överens med företag om att tillsammans samverka i kampen mot den gränsöverskridande tullbrottsligheten och skriver en gemensam överenskommelse om hur arbetet ska gå till. Hittills har Tullverket mött omkring 2 000 representanter för branschen, men fler behövs. Det finns många företag i transport- och speditionsbranschen och det är svårt att nå de små aktörerna.

- De transportföretag som är med i samverkan vill inte bli utnyttjade av den organiserade brottsligheten och vi ser ett starkt engagemang hos de som anslutit sig. Den allt grövre organiserade brottsligheten de senare åren har knappast undgått någon och här finns en möjlighet att bidra till säkrare transporter och ett tryggare samhälle, säger Mikael Lindgren.

Mer om statistiken

Den statistik som presenteras rör endast beslag på över 100 kilo av cannabis, kokain och amfetamin, gjorda i lastbils- och containerflödet. Statistik om beslag i samtliga rese- och transportflöden för helåret 2023 publiceras i mitten av februari nästa år.

För mer information kontakta: Tullverkets presstjänst, 0771-450 590 eller press@tullverket.se

Tipsa Tullverket om smuggling, ring: 90 114.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)