Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Transporterar du varor till EU via sjö?

Om du transporterar varor till EU via sjö behöver du ansluta till det nya importkontrollsystemet, ICS2.

  • Har du ett svenskt Eori-nummer?
  • För du in varor från tredjeland till EU och lämnar summariska införseldeklarationer för varor som transporteras via sjö?
  • Har du ännu inte anslutit dig till det nya importkontrollsystemet, ICS2?

Då behöver du ansluta dig till det nya EU-gemensamma importkontrollsystemet, ICS2, eller ansöka om ett senarelagt datum före den 3 juni 2024.

För sjö börjar uppgiftslämningen i det nya importkontrollsystemet den 3 juni 2024. Om du fortfarande vill lämna in summariska införseldeklarationer efter den 3 juni behöver du tillgång till systemet.

Kontakta oss för att ansluta eller senarelägga datum

Det är det medlemsland som företaget är registrerat i som du ska kontakta för att ansluta eller begära senarelagt datum. Företag med svenskt Eori-nummer ombeds att kontakta ics2.helpdesk@tullverket.se.

Gäller inte varor från Norge

Observera att Norge ingår i EU:s säkerhetszon. Det innebär att du inte behöver lämna någon summarisk införseldeklaration när du för in varor därifrån.

Anmäl varor i förväg

Varor som förs in till EU måste anmälas i förväg och inom angivna tidsfrister genom inlämning av en summarisk införseldeklaration. Syftet är att skydda EU:s medborgare och den inre marknaden mot terror- och säkerhetsrelaterade hot.

Det är transportören som är ansvarig för att lämna in den summariska införseldeklarationen på ett införseltullkontor i det första EU-land som transporten kommer till.

Summarisk införseldeklaration

ICS2 på EU-kommissionens webbplats (informationen är på engelska).

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)