Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Starta transitering till Ukraina

Ukraina är sedan den 1 oktober förra året medlem i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor.

Antalet transiteringar till och från Ukraina har stadigt ökat under dessa fem första månaderna. Konventionerna gör det möjligt att transitera varor genom både EU och de länder som omfattas av gemensam transitering: Norge, Island, Schweiz, Nordmakedonien, Serbien, Turkiet, Storbritannien och Ukraina.

För att du ska kunna starta en transitering till Ukraina behöver du begära en ändring av ditt tillstånd till Samlad Garanti Transit och lägga till Ukraina. Detta gör du i System för Tullbeslut (CDS). Se nedan länk.

Mer information

På EU-kommissionens hemsida kan du se flödet av transiteringar i konventionsländerna.

Även tullkontor för Ukraina delges på EU-kommissionens hemsida.

Ändra ett tillstånd i System för tullbeslut (CDS)

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)