Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Så yrkar du på momsfrihet i standardtulldeklaration import

För att yrka på momsfrihet i det nya importsystemet behöver du ange den nya koden F45.

En skillnad i det nya importsystemet är att du yrkar på tull- och momsfrihet med två separata koder i dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande. Tidigare har yrkande för momsfrihet angetts med en kod, koden för tullfrihet, eftersom tull- och momsfrihet generellt hänger ihop. För att även yrka på momsfrihet behöver du nu även ange koden F45 i ytterligare förfarande.

För att exempelvis yrka på flyttsakstullfrihet för inflyttare anges koden C01, och för att yrka på momsfrihet anges koden F45 i ytterligare förfarande.

Koden F45 kommer generellt att gå att kombinera med tullfrihetskoderna, men även andra koder kan förekomma. Tullverkets webbplats kommer succesivt att uppdateras med information om vilken kod du ska använda för att yrka på momsfrihet i olika fall. Tulltaxans kodlista uppdateras med nya koder efter hand.

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket. Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Tulltaxans kodförteckning


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)