Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Närbild på en gaspistol som ligger på ett grått bord.

Tysktillverkad gaspistol som Tullverket tog i beslag under operation Armstrong VII den 16-20 november 2020. Foto: Tullverket

Riktad operation mot smuggelvapen och explosiva varor

Vapen, bangers, knivar och narkotika. Det blev resultatet när Tullverket i en riktad operation granskade postflödet i mitten av november. Insatsen var en del i en internationell operation mot smugglingen av vapen och explosiva produkter som Europol genomför varje år.

Kriminella använder i allt större omfattning post- och speditionsföretag för att smuggla in vapen och andra olagliga varor. Tullverket har därför ökat kontrollen av den smuggelvägen. Den 16-20 november deltog också Tullverket i den internationella kontrollinsatsen Armstrong VII. Operationen är en del av Europolsamarbetet och fokuserar på det så kallade post- och kurirflödet. Syftet med insatsen var att upptäcka smuggling av vapen och explosiva produkter, så kallade explosiver, som skickas i paket.

– Det är en prioriterad uppgift för Tullverket att bekämpa införseln av vapen och explosiva varor. Genom att medverka i Armstrong-insatserna kan vi få en fördjupad bild av smuggelriskerna i de olika paketflödena, säger Martin Petersson, tillträdande chef för Tullverkets kontrollavdelning.

Många explosiva varor beslagtogs

Under den fem dagar långa operationen beslagtog Tullverket fem vapen (start- och gasvapen, kolsyrevapen samt elchockvapen), ett 50-tal andra farliga föremål (knivar, pepparsprej och batonger) samt nästan 2 300 explosiva varor, varav många var så kallade bangers med varierande sprängstyrka.

– Ett tiotal av de bangers som beslagtogs av oss var extra kraftfulla och av just den sort som använts vid ett flertal sprängningar i landet. Vid insatsen gjorde vi också flera beslag av narkotika, säger Martin Petersson.

Bangers som ligger i en brun kartong och är förpackad med plast.

Bilder på tidigare beslag av den kraftigaste formen av bangers av typen Cobra. Arkivbild: Tullverket

Utnyttjar olika lagstiftning

Smugglingen av vapen i paketförsändelser har blivit ett allt större problem inom EU. Kriminella utnyttjar skillnader i medlemsländernas lagstiftning för start- och gaspistoler som enkelt kan byggas om till skarpa skjutvapen. Start- och gasvapen är tillståndspliktiga i Sverige men kan köpas fritt i ett flertal EU-länder. Vapnen köps direkt från återförsäljare i länder där det är lagligt och skickas med paket eller hämtas på plats för att sedan smugglas in i landet. Hittills i år har Tullverket beslagtagit 48 start- och gaspistoler vilket är mer än en dubblering jämfört med 2019 då 22 stycken beslagtogs.

Förekomsten av ombyggda start- och gasvapen bland kriminella har ökat markant i Sverige de senaste åren.

– Sverige är ett av de länder som aktivt försöker stoppa den här vapentrafiken och operation Armstrong kom ursprungligen till efter initiativ från oss och Storbritannien, säger Martin Petersson.

Skärpta lagar

Den som för in tillståndspliktiga vapen eller explosiver till Sverige utan tillstånd kan dömas för smuggling. Sedan den 1 december i år är dessutom smuggling av vapen och explosiver egna brottsrubriceringar, med följd att straffen för dessa brott skärpts. Exempelvis har grov vapensmuggling ett minimistraff på två års fängelse, vilket ska jämföras med att minimistraffet för grov smuggling är sex månader i fängelse.

– Lagändringen ger oss bättre möjligheter att utreda och lagföra individer som smugglar vapen och explosiver, det är mycket positivt. Förhoppningsvis kan det dessutom ha en förebyggande effekt, avslutar Martin Petersson.


För mer information kontakta Tullverkets presstjänst: 0771–450 590

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nytt pressmeddelande

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)