Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ny uppgiftslämning för post- och expressförsändelser fraktade med flyg

Den 15 mars infördes ett nytt importkontrollsystem – Import Control System 2 (ICS2) som hanterar summariska införseldeklarationer. Det innebär en ny uppgiftslämning för post- och expressförsändelser fraktade med flyg. Syftet är att förhindra att farliga varor kommer in i EU.

Det nya importkontrollsystemet innebär, jämfört med dagens importkontrollsystem, ett förändrat uppgiftslämnande där uppgifterna i form av en summarisk införseldeklaration ska lämnas före avgång i tredje land för post- och expressförsändelser som kommer till EU med flyg. Det nya importkontrollsystemet ska dessutom hantera riskbedömning för flygsäkerhet (Air Cargo Security) före lastning.

Det nya uppgiftslämnandet berör expressföretagen och postoperatörerna med verksamhet i EU. I Sverige berörs i dagsläget endast postoperatören av den nya uppgiftslämningen, men i kommande faser kommer även övriga transportslag att omfattas. För övrig flygfrakt beräknas förändring ske 2023, och för övriga transportslag 2024.

Varor som förs in till EU-gemenskapen måste anmälas i förväg och inom angivna tidsfrister genom inlämning av en summarisk införseldeklaration. Syftet är att skydda EU:s medborgare och den inre marknaden mot terror- och säkerhetsrelaterade hot.

Läs mer om ICS2 på EU-kommissionens webbplats (informationen är på engelska).

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nyhet

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)