Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till de förklarande anmärkningarna till HS

EU har godkänt klassificeringsuttalanden och ändringar till FAHS. Besluten och ändringarna gäller med omedelbar verkan från den 12 april 2024.

EU har godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 72:a mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO). Godkännandet publicerades i EUT C 2024/2686 den 12 april 2024.

Besluten och ändringarna gäller med omedelbar verkan från den 12 april 2024. De bindande klassificeringsbesked som nu strider mot beslut eller förklarande anmärkningar kommer att återkallas. I de fall det blir aktuellt kommer innehavaren av beslutet att notifieras via EBTI-systemet.

Du kan se de nya texterna i sin helhet på WCO:s webbplats. Texterna är på engelska och kommer senare att översättas till svenska och då föras in i Tulltaxan under fliken Vägledning klassificering.

Läs de nya texterna hos WCO.

Förteckning över de områden som berörs

Beslut

 • 1302.19 Cannabisextrakt
 • 2106.90 Produkt innehållande cannabidiol
 • 2106.90 Livsmedelsberedning benämnd ”pizzamix”
 • 3824.99 Värmeväxlarvätska
 • 3926.40 Upplyst prydnadsföremål av plast
 • 4008.21 Kofferdam
 • 4014.90 Kofferdam
 • 7007.19 Skärmskydd för mobil och kylskåpsdisplay
 • 8528.71 Elektronisk apparat
 • 8539.39 Elektrisk lampa för motorfordon
 • 8539.52 Elektrisk lampa för motorfordon
 • 8541.51 Hallelement (ändrad klassificering från 8543.70)
 • 9029.20 Trafik- och hastighetskontrollaser
 • 9102.12 Batteridriven löparklocka
 • 9405.49 Upplyst fönsterdekoration
 • 9406.90 Uterum
 • 9503.00 Robotleksak för barn

Ändring i FAHS

 • 8541 Förtydligande om halvledande material

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)