Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nu finns det 12:e sanktionspaketet på plats

Ytterligare ett sanktionspaket beslutades av EU-kommissionen den 18 december 2023. De restriktiva åtgärderna syftar bland annat till att stoppa Ryssland från att få inkomster eller produkter med dubbel användning eller andra produkter som förbättrar Rysslands militära och tekniska kapacitet eller stärker landets försvars- och säkerhetssektor.

Kravet på att du som importör av vissa järn- och stålvaror ska styrka att varorna som omfattas av bilaga XVII inte innehåller material av ryskt ursprung kvarstår. Nytt är att kravet på att styrka ursprung tas bort vid import från partnerländerna Norge och Schweiz.

Det 12:e sanktionspaketet innehåller bland annat ett förbud mot import av naturliga diamanter från Ryssland som börjar gälla den 1 januari 2024 med ett successivt importförbud från tredjeländer från och med den 1 mars 2024. Importförbudet gäller också kondenserad propan (LPG) och butan samt järn-, koppar- och aluminiumprodukter. Exportförbudet omfattar nu också verktygsmaskiner och maskindelar samt kemikalier, litiumbatterier, termostater och motorer som kan användas i obemannade drönare. Även programvaror för företagsledning eller industriell formgivning och tillverkning finns med på förbudslistan. Nya åtgärdskoder har införts i Tulltaxan.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats om vilka varor som omfattas

Läs mer om det 12:e sanktionspaketet på EU-kommissionens webbplats

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)