Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Möjligheten att använda kopior av certifikat för förmånsbehandling upphör

Till följd av pandemin godtar Tullverket i undantagsfall kopior av certifikat för förmånsbehandling från vissa länder. Från och med den 1 maj 2024 är det undantaget över.

I samband med Coronapandemins utbrott i mars 2020 utfärdade EU-kommissionen Information note 1. Detta var en åtgärd som gjorde det möjligt för importörer att begära förmånsbehandling med stöd av en kopia av ett originalcertifikat eller ett digitalt signerat och stämplat certifikat samt kopior av sådana.

EU-kommissionen har meddelat att Information note 1 kommer att suspenderas från och med den 1 maj 2024. Det innebär att det undantag som har gällt sedan den 1 mars 2020 är över och att det från och med den 1 maj 2024 kommer att krävas ett originalcertifikat eller en deklaration om ursprung vid yrkande på förmånsbehandling.

Mer information

Kopior av certifikat för förmånsbehandling från vissa länder med anledning av coronaviruset

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)