Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Kvoter vid import av kaliumklorid och visst gödselmedel från Ryssland

Den 10 juli 2022 inför EU-kommissionen enligt artikel 3i.4 i förordning (EU) 833/2014, ändrad genom förordning (EU) 2022/576 3i.4 ett undantag mot förbudet att direkt eller indirekt köpa, importera vissa varor med ursprung i Ryssland. Det kommer att vara möjligt att importera vissa förutbestämda mängder av kaliumklorid (HS-undernummer 3104 20) och visst gödselmedel (HS-undernummer 3105 20, 3105 60 och 3105 90) med ursprung Ryssland.

Detta administreras genom tullkvoter. När den förutbestämda mängden är uppnådd och kvoten är uttömd finns det inte längre något undantag mot förbudet att importera. När kvoten är uttömd gäller förbudet mot import av dessa varor.

Två tullkvoter öppnas den 10 juli 2022:
  • 09.8250 (giltighetsperiod 2022-07-10–2023-07-09) för kaliumklorid (HS-undernummer 3104 20)
    Varukod: 3104 20 10 00, 3104 20 50 00 och 3104 20 90 00
  • 09.8251 (giltighetsperiod 2022-07-10–2023-07-09) för mineraliska och kemiska gödselmedel (HS-undernummer 3105 20, 3105 60 och 3105 90)
    Varukod: 3105 20 10 30, 3105 20 10 40, 3105 20 10 50, 3105 20 10 60, 3105 20 10 90,
    3105 20 90 00, 3105 60 00 00, 3105 90 20 10, 3105 90 20 10, 3105 90 20 30, 3105 90 20 40, 3105 90 20 50, 3105 90 20 60, 3105 90 20 90, 3105 90 80 10 och 3105 90 80 90.

Den 8 april 2022 publicerade kommissionen förordning (EU) 2022/576 om ändring av förordning (EU) 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina. Se EUT L111/2022.

Tilldelning av kvoter efter ansökan om kvot i deklarationen

Vid full tilldelning av kvot finns det inte något förbud mot import. Vid tilldelning på en del av den ansökta mängden (partiell tilldelning) bör den volym för vilken tilldelning av kvot inte erhållits återexporteras eller läggas upp på tullager.


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)