Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Krav på godkända platser vid sjötransporter
– hur påverkar det dig?

Dagens tullklareringsområden och trafiktillstånd (beslut om undantag från rutt och tid, TVTTF) kommer att sluta gälla den 1 april 2024. Detta medför nya krav och kan innebära stora förändringar för dig som importerar eller dig som agerar ombud åt andra.

De nya kraven medför att Tullverket kommer att anvisa hamnar och anlöpsplatser som platser för ankomst. För att kunna lossa icke-unionsvaror på de anvisade platserna behöver det finnas en aktör som har tillstånd för godkänd plats, vanligtvis tillfällig lagring eller i vissa fall tullager.

Vad behöver du göra?

Ditt företag behöver göra en kartläggning av vilka hamnar/platser ni ankommer med icke-unionsgods till. Det är viktigt att du tar kontakt med hamnen/platsen för att ta reda på om det finns en godkänd plats där redan, exempelvis en anläggning för tillfällig lagring som ni kan nyttja. Om inte behöver du komma fram till vem som lämpligast bör söka om tillstånd. Det är den lossande aktörens varuflöde som avgör vilken typ av lagringstillstånd som behövs. Krav och möjligheter skiljer sig mellan de olika platserna. Tillstånd söker du hos Tullverket.

Ombud som idag innehar trafiktillstånd kommer inte längre att kunna använda dessa efter den 31 mars 2024.

Ansök snarast möjligt

Aktuell aktör bör ansöka om tillstånd så fort som möjligt under 2023 för att säkerställa att det inte blir stopp i flödet. Det kommer inte vara tillåtet att lossa icke-unionsvaror om det inte finns tillstånd för godkänd plats från den 1 april 2024

Håll dig uppdaterad!

Vår sida Övergång till nya platser vid sjötransport uppdateras kontinuerligt.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)