Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Kontrollinsats på avslut av transiteringar

Tullverket gjorde i slutet av september en punktinsats för att kontrollera att rutiner och regler för avslut av transiteringar efterlevs. Kontrollinsatsen gjorde nedslag på tullager och anläggningar för tillfällig lagring i Göteborgs- och Stockholmstrakten.

Under besöket undersökte kontrollpersonalen följande:

  • Om bilen lossats utan lossningsmedgivande.
  • Om det fanns försegling – i så fall kontrollerades förseglingsnummer/bilnummer i T1.
  • Vid avslut på tullager kontrollerades tullagerdeklarationen och jämfördes med uppgifterna i transitdeklarationen.
  • Fanns det en uttalad ansvarig för olika arbetsuppgifter, exempelvis för att ta emot lastbil, anmäla ankomst, begära lossningsmedgivande och hantera avvikelser.


Varje lager skulle i samband med besöket skicka in sina rutiner för hantering av ankommande transiteringar till Tullverket. När Tullverket tog del av rutinbeskrivningarna kontrollerade vi att rutinerna omfattade vissa punkter:

  • Beskrivning hur lagerpersonal ska veta om lastbilen ankommer med unionsvaror eller icke-unionsvaror.
  • Kontroll att plomb inte är manipulerad.
  • Lossning sker först när man har fått lossningsmedgivande.
  • Hantering av lossningsresultat med avvikelse.
  • Hantering av varor som ska hänföras till tullager eller deklareras för tillfällig lagring.
  • Rutin för kontinuitetsplan.


41 kontroller utfördes hos 22 olika aktörer. Kontrollerna genomfördes på 17 anläggningar för tillfällig lagring och på åtta tullager.

Vid åtta av kontrollerna hade bilen redan lossats när Tullverket anlände till platsen. Eftersom spärren fortfarande låg kvar innebär det att godset lossats utan Tullverkets lossningsmedgivande.

Vi upptäckte också att 28 bilar saknade förseglingar och vid sex kontroller var förseglingen bruten innan Tullverket medgivit lossning. Alla aktörer skickade in någon form av rutin- eller processbeskrivning för ankommande transiteringar, men rutinbeskrivningarna omfattade inte alltid hela processen, exempelvis rutiner för både lagerpersonal och tulladministration.

Även om många aktörer både har och följer sina rutiner blev det vid kontrollerna tydligt att rutinerna inte alltid följs. Merparten av de rutinbeskrivningar vi tagit del av omfattade till exempel en instruktion om att invänta Tullverkets lossningsmedgivande men vid flera av kontrollerna konstaterade vi att man inte följt rutinen eftersom godset var lossat när Tullverket kom till lagret.

Ett annat exempel är att de flesta rutiner omfattade kontroll av försegling. Även här har vi vid kontrollerna kunnat konstatera att förseglingen i några fall brutits innan man fått Tullverkets medgivande.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)