Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Kontroll av träemballage i sändningar från Kina, Belarus och Indien

För att motverka spridning av växtskadegörare ska Jordbruksverket genomföra en kontrollsatsning där de kontrollerar sändningar med träemballage från Kina, Belarus och Indien. Bakgrunden till satsningen är problem med växtskadegörare som angriper träd och som följer med vissa sändningar med träemballage. Kontrollerna kommer att pågå från den 1 mars 2021 fram till den 31 december 2023.

Föranmälan till Jordbruksverket och kontroll på utsedd gränskontrollstation

De sändningar som innehåller träemballage ska föranmälas i systemet Traces NT. De sändningar som Jordbruksverket väljer ut för fysisk kontroll ska föras till en av deras gränskontrollstationer.

Avslutad kontroll

När kontrollen är avslutad validerar Jordbruksverket sändningen i Traces NT. Rutan ”Aktuell status” lyser grönt med texten ”Validerat”. Om kontrollen är underkänd står det i stället ”Har avvisats” och rutan lyser rött.

Uppgifter som du ska lämna i tulldeklarationen från och med den 1 mars

Du ska lämna uppgifter i tulldeklarationen för samtliga sändningar från Kina, Belarus och Indien om sändningarna deklareras enligt något undernummer till HS-nummer 2514, 2515, 2516, 4401, 4415, 6801, 6802, 6803, 6907, 7606. Du behöver alltså lämna uppgifter även om din sändning inte innehåller något träemballage.

  • Om varan transporteras utan träemballage ska du deklarera varan med dokumentkod 9041 i fält 44, bilagda handlingar. Ingen kontrollavgift belastar varuposten.

  • Om varan transporteras med träemballage ska du i stället deklarera dokumentkod 9040 i fält 44, bilagda handlingar. I fält 44 anger du även det referensnummer som står i ruta 1.2 i anmälan i Traces NT, till exempel CHEDPP.SE.2021.0000123. En kontrollavgift kommer att tas ut per importtillfälle från den 1 september.

Träemballage som används vid internationell handel (Jordbruksverket)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/127 med förteckning av varukoder i bilagan

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Mer utförlig information är tillagd

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)