Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Kokainligor utnyttjar den bristande säkerheten i Helsingborgs hamn. Foto: Tullverket

Kokainligor jagas i Helsingborgs hamn

Sedan årsskiftet har Tullverket beslagtagit nästan 870 kilo kokain i Helsingborgs hamn. Det är mer kokain än Tullverket beslagtog i hela landet under hela förra året. Den allvarliga situationen har lett till att Tullverket satt in mycket resurser i jakten på smugglarna. Men hittills har få kunnat gripas och en orsak är säkerhetsbrister i Helsingborgs hamn.

– Det är alldeles för lätt för ligorna att ta sig in i hamnen för att försöka vittja containrar där kokainet göms. Om inte hamnen höjer säkerheten blir det mycket svårt att stoppa den här organiserade brottsligheten, säger Erik Friberg, enhetschef vid Tullverkets kriminalavdelning syd.

– Hamnen med en omfattande trafik från Sydamerika har blivit navet för smuggling av kokain och inte bara till Sverige. Vår bild är att Sverige har blivit ett transitland för narkotika som ska skickas till andra länder i Europa, säger Magnus Pettersson, senior åklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Smugglarna tar sig in på natten

Kokainet kommer i containrar med fraktfartyg från Sydamerika, i flera fall från Ecuador. Ett vanligt tillvägagångssätt är att kokainet göms i lönnfack i containrarnas konstruktion. De senaste månaderna har Tullverket vid flera tillfällen upptäckt spår efter att smugglarna brutit sig in på hamnområdet på natten för att vittja containrar. Kvarlämnad utrustning som väskor, skärbrännare och bultsaxar har hittats.

– Det handlar om utländska ligor som åker till Helsingborg med det enda uppdraget att ta sig in i hamnen och hämta ut kokain från containrar. Inflödet av containrar i Helsingborgs hamn är mycket stort och kontroller av containrar är mer resurskrävande än andra kontroller, säger Henrik Sjökvist, enhetschef på kontrollavdelningen syd.

Jakten försvåras av bristande säkerhet

Trots att Tullverket kraftsamlat resurser i hamnen så har kokainsmugglare så här långt kunnat gripas vid ett tillfälle den senaste tiden. Det handlar om två albanska medborgare som greps när de hämtat ut 47 kilo kokain i december förra året. Jakten på ligorna försvåras av bristande säkerhet i Helsingborgs hamn.

Skalskyddet kring hamnen är svagt, belysning och kameraövervakning otillräcklig. Hamnen är heller inte klassad som skyddsobjekt vilket hade ställt helt andra krav på säkerhetsarrangemang.

– Ökad säkerhet är avgörande men vi behöver också få bättre kontrollfaciliteter i hamnen för att kunna göra fler och bättre kontroller. Det ökar våra möjligheter att beslagta mer och den ökade risken att bli upptäckt kan göra det mindre intressant att smuggla till Helsingborgs hamn, säger Erik Friberg.

Stora mängder kokain

Sedan januari i år har Tullverket beslagtagit 867 kilo kokain i Helsingborgs hamn. Det är mer än de 822 kilo som beslagtogs totalt i landet under hela förra året. En fördjupad bild av den pågående beslagsvågen i Helsingborgs hamn visar att det egentligen handlar om ännu mer kokain.

Tullverket driver utredningar i fall där kokain på väg till Helsingborg beslagtagits i utlandet. Räknas det in handlar det om totalt 1 336 kilo kokain som beslagtagits från september förra året till idag den 26 maj.


– Det handlar om miljardbelopp som den organiserade brottsligheten tjänar på kokainmarknaden. Narkotikan föder gängkriminaliteten och ligger bakom många av de konflikter som lett till skjutningar de senaste åren. Om utvecklingen ska stävjas måste samhället satsa på att strypa gängens födkrok – narkotikan, säger Magnus Pettersson.


För mer information kontakta: Tullverkets presstjänst, 0771-450 590 eller press@tullverket.se

Stillbilder finns att ladda ner från Tullverkets pressrum hos Via TT.


Magnus Pettersson, senior åklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet kan nås på 010-562 60 88 när pressträffen är avslutad vid 11.30.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)