Tullverket

Publicerad:

Nyhet

IMFF och IMAP - meddelanden med uppgifter som beslut fattats på

Om Tullverket vid en kontroll påträffar att vissa uppgifter som lämnats i standardtulldeklarationer vid import är felaktiga kommer Tullverket att fastställa korrekta uppgifter i ärendet och meddela de uppgifter som beslutet fattats på.

Detta görs via meddelande IMFF om varorna inte frigjorts tidigare och frigörs i samband med att kontrollen avslutas, eller i meddelande IMAP om varorna redan har frigjorts. De uppgifter som Tullverket fastställt som korrekta och som meddelas i meddelande IMFF eller IMAP kommer att vara de uppgifter som är gällande i den senaste versionen. Som deklarant behöver du därför säkerställa att de uppgifter som Tullverket fastställt som korrekta och meddelat dig även är de senast gällande i ditt eget tullsystem.

Detta gäller även motsvarande meddelanden vid lågvärdedeklaration (ILFF/ILAP), förenklad deklaration (IFFF/IFAP) och kompletterande deklaration efter förenklad (IKFF/IKAP). När registrering i deklarantens bokföring (EIDR) produktionssatts gäller det även motsvarande meddelanden vid anmälan vid EIDR (IEFF/IEAP) samt kompletterande deklaration efter EIDR (IKEF/IKEP).

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)