Tullverket

Publicerad:

Nyhet

ICS2 fortsätter – nu börjar arbetet med fas 3 för sjö, väg och järnväg

Arbetet är igång med den tredje fasen av det nya importkontrollsystemet, Import Control System 2 (ICS2). Systemet hanterar summariska införseldeklarationer. Från den 1 mars 2024 omfattas varor som transporteras via sjö, väg och järnväg av den nya uppgiftslämningen.

 I fas 1 och 2 av ICS2 omfattades post- och expressförsändelser samt övriga varor transporterade med flyg. Syftet är att öka säkerheten genom att förhindra att farliga varor kommer in i EU.

År 2024 berörs sjöfart, väg- och järnvägstrafik

Transportörer inom sjöfart, väg- och järnvägstrafik berörs av den nya uppgiftslämningen när den tredje fasen går igång den 1 mars 2024. Det gamla importkontrollsystemet kommer sedan att fasas ut. Information om utvecklingsarbetet och tekniska specifikationer hittar du under rubriken Framtida tullhantering/Summarisk införseldeklaration på tullverket.se.
Observera att den nya uppgiftslämningen inte kommer att omfatta varor som befinner sig under ett transitförfarande.

Tidslinje över införande av Import Control System 2, ICS2, alla tre faser.Förstora bilden

Tidslinje över införande av Import Control System 2, ICS2, alla tre faser.

Sedan tidigare omfattas alla varor transporterade med flyg

Fas 1 och fas 2 har redan införts. Det innebär att summarisk införseldeklaration nu lämnas för alla varor som kommer till EU med flyg. Det nya importkontrollsystemet hanterar också riskbedömning för flygsäkerhet (Air Cargo Security) före lastning. Uppgiftslämnandet berör transportörer som är involverade i införsel av varor via flyg från tredjeland till unionens tullområde.

Vissa medlemsstater, bland dem Sverige, har senarelagt anslutningen till det nya importkontrollsystemet, se tidigare nyhet på tullverket.se.

Tullverkets dialog med näringslivet

Tullverket har dialog med näringslivet genom referensgrupp Elektronisk tull samt med systemleverantörer.

Du kan ta del av minnesanteckningar från våra olika referensgruppsmöten på tullverket.se.

Snart startar vi en referensgrupp för aktörer som verkar inom sjöfarten. Håll utkik i Tullnytt för att anmäla ditt intresse!

Varor som förs in till EU-gemenskapen måste anmälas i förväg och inom angivna tidsfrister genom inlämning av en summarisk införseldeklaration. Syftet är att skydda EU:s medborgare och den inre marknaden mot terror- och säkerhetsrelaterade hot.


Läs mer om ICS2 på EU-kommissionens webbplats (informationen är på engelska).

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)