Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Hur påverkas dina tullrutiner när gränstullsamarbetet med Åland upphör?

Gränstullsamarbetsavtalet med Åland gällande klarering av varor och transportmedel till och från Sverige upphör den 1 januari 2024. Det här innebär att de tulldeklarationer som hittills har omhändertagits av åländska tullen för svensk räkning kommer att hanteras av Tullverket.

2023-12-11: Denna nyhet har uppdaterats med delvis nytt innehåll.

De företag som idag sköter sin svenska tullhantering på plats i Åland kan efter årsskiftet behöva besöka en tullklareringsexpedition. För övriga företag och varuflöden blir det ingen ändring alls.

När varor från Åland förs in till Sverige sjövägen

För sjötransporter pågår det ett arbete med att ersätta nuvarande tullklareringsområden med att anvisa till hamnar som platser för ankomst. För hanteringen krävs en godkänd plats. Det kan exempelvis vara en anläggning för tillfällig lagring av varor som förs in från ett land utanför EU. Åland ligger inom EU och tillhör tullunionen men ingår inte i EU:s skatteområde. Tullverket ser över om denna förändring kan påverka införseln från Åland. Detta är ett pågående arbete som ska vara klart senast den 31 mars 2024.

I väntan på att arbetet ska bli klart gäller följande från och med 1 januari 2024.

Fortsätt att använda de rutiner som du använder idag när du för in varor från Åland och lämnar en tulldeklaration för införsel. Om du behöver lämna in en tulldeklaration över disk hänvisas du till en klareringsexpedition, t.ex. vid kontant betalning.

Att ha i åtanke vid årsskiftet är att standardtulldeklarationer ska lämnas genom det nya importsystemet:

  • IMDS, är en digital standardtulldeklaration som kan användas vid införsel av unionsvaror i med handel med särskilda skatteområden. Det är även möjligt att skapa en standardtulldeklaration import via Tullverkets e-tjänst eller att använda sig av ett tullombud.
  • För förenklade tulldeklarationer ska dessa fortsättningsvis lämnas via TDS (Tulldatasystemet) i form av en HNK. För att kunna använda den här typen av förenklade deklarationer krävs det ett tillstånd i förväg.

Vid de tillfällen när en tulldeklaration ska lämnas direkt till Tullverket är det transportören som ska anmäla varans ankomst. Det görs genom att de lämnar en elektronisk tulldeklaration till Tullverket via den myndighetsgemensamma portalen för fartygsrapportering Maritime Single Window (MSW).

Det är också möjligt att få tulldeklarationen klarerad hos en tullklareringsexpedition. De som ligger närmast de hamnar som har trafik med Åland är Stockholm och Arlanda.

Vid dessa tillfällen rekommenderas följande typer av tulldeklarationer för varor som förs in till Sverige från Åland och som anmäls till Tullverket:

  • IMDP är en standardtulldeklaration som skapas i förväg och som Tullverket sedan klarerar när den anmäls. Det är även möjligt att skapa en standardtulldeklaration import via Tullverkets e-tjänst eller att använda sig av ett tullombud.
  • För förenklade tulldeklarationer ska dessa fortsättningsvis lämnas via TDS (Tulldatasystemet) i form av en HNU. För att kunna använda den här typen av förenklade deklarationer krävs det ett tillstånd i förväg.

När varor förs ut till Åland

Tullverket arbetar med att ta fram ett nytt system för hantering av export och utförsel för att anpassa exporthanteringen till den nya EU-lagstiftningen. Det ska införas hösten 2024. Fram till dess gäller ordinarie rutiner:

När en vara förs ut till Åland ska i de flesta fall det exporterande företaget lämna en tulldeklaration för utförsel till Tullverket. De företag som inte har ett godkännande att anmäla utförseln via en godkänd plats måste besöka ett exporttullkontor (tullklareringsexpedition) och där hantera formaliteterna för utförsel. Det påverkar även vilken typ av tulldeklaration för utförsel som ska användas:

  • Standardtulldeklaration där exporten startas från ett exporttullkontor, UNU.
  • Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna, UGE.

Vid indirekt export ska ett exportföljedokument, EAD (Export Accompanying Document), följa med varan och visar att Tullverket har godkänt tulldeklarationen och frigjort varan för export. Exportföljedokumentet ska sedan visas upp för utförseltullkontoret. De tullklareringsexpeditioner som ligger närmast de hamnar som har trafik med Åland är Stockholm och Arlanda.

Om varorna omfattas av ett förfarande för transitering förs de direkt till en godkänd mottagare eller till ett tullkontor.

Övrig trafik till och från Åland

Handeln mellan Åland och Sverige sker nästan uteslutande genom sjöfart. De varor som transporteras med flyg klareras enligt ordinarie rutiner och påverkas inte av att gränstullsammarbetet upphör vid årsskiftet.

Mer information

Mer information om handel med länder och områden utanför EU hittar du på:

Har du frågor?

Om du har frågor om vad som gäller från årsskiftet för Ålandstrafiken kan du kontakta oss på telefon 0771-520 520 eller via vårt kontaktformulär.

Kontakta oss

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)