Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Giltighetstiden för tidigare utfärdade GSP‑certifikat löper ut vid årsskiftet

Från den 1 januari kan du inte längre hänvisa till GSP-certifikat för att yrka på förmånsbehandling. Du som före årsskiftet ska deklarera ett GSP‑certifikat måste lämna deklarationen i det gamla importsystemet.

Den 1 januari 2021 upphörde möjligheten att utfärda nya ursprungscertifikat Form A (GSP-certifikat).

För varor som till exempel har lagts upp på tullager har det funnits möjlighet till en förlängd giltighetstid av GSP-certifikat. Under vissa förutsättningar har de kunnat användas upp till två år från att de utfärdades. Vid årsskiftet har det gått två år sedan möjligheten att utfärda GSP‑certifikat upphörde. Den sista möjligheten att använda ett GSP-certifikat är därför den 31 december 2022.

Från den 1 januari 2021 är det bara ursprungsförsäkran som kan upprättas för varor med ursprung i GSP-länder. En ursprungsförsäkran ska vara upprättad av en registrerad exportör (Rex) för sändningar över 6 000 Euro.

Så här deklarerar du ett tidigare utfärdat GSP-certifikat

Dokumentkoden för GSP-certifikat är N865. Du som har ett GSP-certifikat utfärdat före den 1 januari 2021, och därför behöver ange kod N865 för styrkande handling, måste fram till årsskiftet lämna deklarationen i det gamla importsystemet.

Från och med den 1 januari 2023 kan du inte längre hänvisa till ett GSP-certifikat i tulldeklarationen.

Läs mer om giltighetstid för ursprungsintyg.


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)