Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Frihandelsavtalet med Nya Zeeland börjar gälla den 1 maj 2024

Handlar du med Nya Zeeland? Från och med den 1 maj 2024 kan du få förmånsbehandling när du importerar en vara från Nya Zeeland om du kan visa att den har sitt ursprung där.

Ett nytt frihandelsavtal mellan EU och Nya Zeeland börjar tillämpas den 1 maj 2024. Det innebär att du som handlar med Nya Zeeland kan beviljas förmånsbehandling för din vara vid import till EU. På samma sätt kan din handelspartner få förmånsbehandling i Nya Zeeland när du exporterar en vara dit.

Styrk varans ursprung

Ursprungsförsäkran

För att beviljas förmånsbehandling behöver varan uppfylla ursprungsreglerna enligt frihandelsavtalet. Detta ska styrkas med ett ursprungsintyg.

Det ursprungsintyg som ska användas vid handel med Nya Zeeland är en ursprungsförsäkran som exportören upprättar på en faktura eller på ett annat kommersiellt dokument.

Inga andra ursprungsintyg – som exempelvis EUR.1-certifikat – kommer att kunna användas.

Importörens kunskap

Avtalet ger också importörer en möjlighet att använda Importörens kunskap. I detta fall behövs inget ursprungsintyg från exportören, men importören behöver ha tillgång till handlingar som styrker att varorna är ursprungsvaror. Sådana handlingar kan till exempel vara fakturor och ursprungskalkyler.

Rex-nummer för ursprungsförsäkringar

Företag som ska exportera ursprungsvaror från EU behöver ansöka om att bli registrerad exportör (Rex) och få ett Rex-nummer för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar för sändningar till Nya Zeeland med ett värde över värdegränsen 6 000 euro.

Du som redan är registrerad exportör för att exportera varor till exempelvis Storbritannien behöver inte registrera dig igen.

Ansök om Rex

Mer information

Bestämmelser för olika länder och områden – Nya Zeeland

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)