Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Exportrestriktioner till Ryssland

Från den 26 februari råder exportförbud för många varor till Ryssland. Tullverket kontrollerar exporter till Ryssland extra noggrant. Det kan medföra att tullhanteringen tar längre tid än vanligt.

På grund av den rådande situationen i Ukraina har EU infört restriktioner för försäljning, leverans, överföring eller export av många varor till Ryssland från den 26 februari 2022.

Vilka varor gäller det?

Exportförbudet gäller för

  • alla varor och all teknik med dubbla användningsområden enligt bilaga 1 till förordning 2021/821
  • andra varor som kan bidra till militära och tekniska förstärkningar
  • varor och teknik som är lämpade för användning vid oljeraffinering
  • varor och teknik som är lämpade för användning inom luftfart eller rymdindustrin.

Av tulltaxan framgår vilka KN-nummer som kan omfattas av exportförbudet. Varor enligt dessa nummer får inte exporteras till Ryssland om de utgör den typ av varor som omnämns ovan. Det finns ett krav på exporttillstånd utfärdat av behörig myndighet inom EU för varor enligt dessa KN-nummer.

Många tidigare beviljade tillstånd är inte längre giltiga

I och med att sanktionerna omfattar förbudsbestämmelser innebär det att de flesta redan beviljade exporttillstånd rörande export till Ryssland av produkter med dubbla användningsområden inte längre är giltiga.

Vänta in exportmedgivande innan du skickar iväg sändningen

Tullverket kontrollerar just nu exporter till Ryssland extra noggrant. Detta kan medföra att tullhanteringen tar längre tid än vanligt.

Observera att exporten alltid måste vara godkänd av Tullverket innan du skickar iväg din sändning. Om varor exporteras innan de är klarerade kan Tullverket pröva om företaget har gjort sig skyldigt till en tullförseelse.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)