Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Elektroniska certifikat från vissa länder inom Pem

Från vissa länder inom Pem (Pan-Euro-Med) kan du använda ett elektroniskt EUR.1- eller EUR-MED-certifikat för att yrka på förmånsbehandling. I nuläget gäller det Norge, Turkiet, Marocko och Israel.

Den 7 december 2023 antog den gemensamma Pem-kommittén en rekommendation om användning av elektroniskt utfärdade varucertifikat.

Rekommendationen innebär att en importör kan yrka på förmånsbehandling med stöd av ett elektroniskt EUR.1- och EUR-MED-certifikat inom Pem.

En förutsättning är att kraven i rekommendationen uppfylls och att den utfärdande parten har notifierat EU-kommissionen om att man kommer att utfärda elektroniska certifikat. Vilka parter som har notifierat kommissionen ser du i bilagan till Pem-matrisen. I nuläget är det Norge, Turkiet, Marocko och Israel som kan utfärda elektroniska certifikat.

Läs mer

Rekommendation 1/2023 om användning av elektroniskt utfärdade varucertifikat [2024/243] (

Pem-matrisen

Pem (Pan-Euro-Med)


Vad är förmånsbehandling?

Du som importerar en vara till Sverige kan många gånger få tullfrihet eller tullnedsättning på din vara tack vare de frihandelsavtal, ensidiga förmånsarrangemang och tullunionsavtal som EU har slutit med många länder. Det kallar vi för förmånsbehandling.

Frihandel vid import

Förmånsbehandling fungerar också åt andra hållet. När du exporterar en vara till ett land som EU har frihandelsavtal med eller till Turkiet kan mottagaren av varan i vissa fall få förmånsbehandling i form av lägre tull eller tullbefrielse för sin vara.

Frihandel vid export

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)