Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Dom i mål om tull och mervärdesskatt

En dom från Högsta förvaltningsdomstolen den 7 oktober 2021 berör hur tull och moms ska hanteras när en tullskuld har uppkommit genom bristande efterlevnad. Här kan du läsa Tullverkets analys av domen.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom bedömt hur tullskulden ska beräknas när den har uppkommit genom bristande efterlevnad och varorna omfattas av förmånstull.

I samma dom har Högsta förvaltningsdomstolen bedömt att Tullverket inte har varit rätt myndighet att besluta om mervärdesskatt då det fanns en deklarant vid tidpunkten för beslutet.

De som berörs av domen är aktörer som har debiterats tull och mervärdesskatt på grund av bristande efterlevnad av en skyldighet enligt tullagstiftningen.

I vissa fall är det möjligt att begära omprövning.

Läs Tullverkets analys av domen. Pdf, 90.2 kB.


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)