Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Det nya importkontrollsystemet ICS2 sista fas är igång – behöver du ansluta dig?

Den 3 juni öppnade den sista fasen i det nya kontrollsystemet, ICS2, för summariska införseldeklarationer för varor. Fasen är indelad i tre steg. För vissa aktörer är det redan nu obligatoriskt att lämna uppgifter i det nya systemet, för andra aktörer ska anslutningen ske inom vissa tidsramar.

Ekonomiska aktörer som transporterar varor via flyg, sjö, väg och järnväg ska lämna summariska införseldeklarationer till det nya importkontrollsystemet, ICS2. Flygtransporter har redan gått över till ICS2 fullt ut. För varor transporterade via sjö är det sedan den 3 juni obligatoriskt att lämna uppgifter på master consignmentnivå om man inte ansökt om förlängt införandefönster. För maritime house filer, som lämnar uppgifter på house consignmentnivå blir det obligatorisk uppgiftslämning i det nya systemet från den 4 december. Varor som transporteras via väg och järnväg ska börja lämna uppgifter till ICS2 först under våren 2025.

Tidsplan per transportslag

  • Flyg: lämnar redan uppgifter i ICS2.
  • Transportörer sjö (maritime carrier): började lämna uppgifter i ICS2 den 3 juni om man inte ansökt om och fått förlängt införandefönster. Man kan få förlängning som längst till den 4 december 2024.
  • House filers sjö: 4 december 2024, eller om man ansöker om och får förlängt införande till som längst den 1 april 2025.
  • Väg och järnväg: 1 april 2025, eller om man ansöker om och får förlängt införande som längst till den 1 september 2025.

Läs mer om hur du ansluter dig eller ansöker om senarelagt datum

Om du inte har någon som sköter uppgiftslämningen åt er behöver ditt företag åtkomst till det nya systemet och genomgå tester . Under Framtida tullhantering finns information om hur du ansluter till ICS2 och hur du gör för att ansöka om senarelagt datum för införandet.

Kontakta landet där ditt Eori-nummer är utfärdat

För att ansluta till ICS2 ska transportören eller dess ombud vända sig till det land där de har Eori utfärdat.

Mer information

Anmäl varor i förväg

Varor som förs in till EU-gemenskapen måste anmälas i förväg och inom angivna tidsfrister genom inlämning av en summarisk införseldeklaration. Syftet är att skydda EU:s medborgare och den inre marknaden mot terror- och säkerhetsrelaterade hot.

Det är transportören som är ansvarig för att lämna in den summariska införseldeklarationen i det EU-gemensamma importkontrollsystemet, ICS2.

Särskilda regler för Norge och Schweiz

Norge och Schweiz ingår i EU:s säkerhetszon. Det innebär att du inte behöver lämna någon summarisk införseldeklaration när du för in varor från Norge eller Schweiz.

ICS2 på EU-kommissionens webbplats (informationen är på engelska).


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)