Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ansök om godkänd plats för utförsel

Ansök om godkänd plats för utförsel om du vill anmäla varor från en annan plats än vid ett tullkontor, när det nya exportsystemet går igång i höst

Om du vill anmäla varor för utförsel från en annan plats än vid ett tullkontor, det vill säga från en plats där varorna lastas för utförsel, ska du ansöka om godkänd plats för utförsel. Exempel på sådana platser är flygterminaler, hamnterminaler, järnvägsterminaler och postterminaler. Efter godkänd ansökan kommer en platskod att tilldelas terminalen. Denna platskod ska sedan anges i meddelande IE507 (anmälan av varor till utförseltullkontoret) under dataelement 16 15 000 000 Varornas förvaringsplats.

Godkänd plats för utförsel

Godkänd plats för utförsel kan användas från och med den 1 oktober 2024, då digital anmälan av varor till utförseltullkontoret (meddelande IE507) kan börja lämnas i det nya exportsystemet.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)