Tullverket

Publicerad:

Nyhet

1 maj 2024 – nytt slutdatum för omställningen av järnvägstransport

Strax före jul meddelade Tullverket att omställningen av järnvägstransport skjuts fram. Nu är det klart att omställningen av järnvägstransport ska ske senast den 1 maj.

Tullverket har analyserat de svar som inkom på den externa remissen av de förändrade föreskrifterna och uppmanar nu aktörerna att ansöka om relevanta tillstånd för att vara väl förberedda för att börja lämna transiteringsdeklarationer i NCTS fas 5 senast den 1 maj.

För vissa typer av gods finns ett alternativ till transiteringsförfarandet. De aktörer som uppfyller villkoren kan lämna en tulldeklaration i förväg och transportören kan få ett beslut om undantag från rutt och tid, trafiktillåtelse. Villkoren för att kunna använda detta alternativ är att du har regelbundna transporter som

  • ankommer till Sverige från Norge
  • innehåller ensartat gods som inte förpackats som styckegods och som inte omfattas av importrestriktioner
  • där det utifrån nivån på tull, skatt och andra avgifter är motiverat att passagen inte sker via ett bemannat tullkontor
  • uppfyller exportvillkoren i exportlandet.

Läs mer om omställningen av järnvägstransport.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)