Tullverket

Kontrollavdelningens grundutbildning

När du blivit anställd som tullaspirant till Tullverkets kontrollavdelning får du grundutbildning av oss. Under utbildningstiden är du anställd hos oss med lön.

Du påbörjar din anställning som tullaspirant. Aspirantanställningen är en tidsbegränsad anställning under utbildningstiden. Du får lön under hela utbildningen. För att få en tillsvidareanställning måste du bli godkänd på utbildningen och bedömas som lämplig för arbete inom kontrollavdelningen. 

Anställningen börjar med en grundutbildning som är uppdelad i teori- och praktikdel, totalt under cirka 16 månader. Teoridelen varvas med praktiska moment på tjänstgöringsorten och självstudier på distans i vår lärplattform med stöttning från lärare. Delar av grundutbildningen genomförs på annan ort vilket innebär resor och övernattning. Du ingår i en klass på ungefär 25 elever som sitter på olika orter i landet. Du har kontinuerlig kontakt med lärare som finns på distans.

Innehåll

Under grundutbildningen får du kunskaper om olika arbetsmetoder som används inom kontrollverksamheten, både inom fysisk kontroll och informationskontroll. Du får även lära dig om regelverket Tullverket använder sig av samt tulltjänstemannens befogenheter och skyldigheter.

Några av de ämnen som du får lära dig är:

 • Grundläggande kunskaper om tullformaliteter i varuflödet
 • Klassificering
 • Restriktioner
 • Tulldeklarationer
 • Tullförfaranden
 • Tullvärde och avgifter
 • Konflikthantering, grundläggande taktiskt förhållningsätt med utbildning i batong samt användande av OC-spray
 • Narkotika och dopningsutbildning
 • Inhämtning och bearbetning av underrättelseinformation
 • Rattfyllerikontroll
 • Bevis- och spårsäkring
 • Strålskyddsutbildning
 • Teoretisk och praktisk visitationsutbildning
 • Bemötande i rollen som statstjänsteman
 • Brottsutredning
 • Förarutbildning för utryckningsfordon
 • Civilt försvar

Praktik

Praktiken är i huvudsak inriktad på den operativa verksamheten inom kontrollavdelningen. Praktiken genomförs under handledning på din tjänstgöringsort.

Tider

Under utbildningens teoretiska del gäller kontorsarbetstid kl. 8.00-16.30. Undantag finns när vi gör studiebesök i den operativa verksamheten, då kan andra arbetstider förekomma. Under din praktik har du schemalagd skifttjänstgöring.

Ledighet

Normalt beviljas ingen semester under utbildningstiden. Om du har särskilda skäl kan semester godkännas efter samråd med både chef och huvudlärarna. I de fall grundutbildningen sträcker sig över sommaren eller jul och nyår är ett studieuppehåll inlagt i schemat där semester kan tas ut.

Boende och resor

Vissa delar av utbildningen sker på annan ort än den där du är anställd. Det kan innebära resor och övernattning. Tullverket betalar resor och boende på hotell enligt vår resepolicy.

Bedömning

Utbildningen ställer höga krav på att du tar eget ansvar för inlärningen. Bedömningen under utbildningen baseras både på hur du klarar den teoretiska delen av utbildningen samt dina färdigheter och lämplighet under praktiken. Tullverket har rätt att avbryta aspirantanställningen om vi bedömer att du inte är lämplig för anställning inom vår kontrollverksamhet.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)