Tullverket

Krav på dokumentation för vissa järn- och stålprodukter

Från och med den 30 september 2023 är det förbjudet att importera eller köpa ett antal järn- och stålprodukter som bearbetas i länder utanför EU och som innehåller ryskt järn och stål.

Förbudet framgår av artikel 3g.1 d i rådets förordning nr 833/2014 om restriktiva åtgärder på grundval av Rysslands agerande som destabiliserar situationen i Ukraina, ändrad genom rådets förordning (EU) 2022/1904 och senast genom rådets förordning (EU) 2023/1214. De produkter och material som omfattas framgår av förteckningen i bilaga XVII till förordningen. Från och med den 30 september gäller förbudet produkter som innehåller andra järn- och stålmaterial än de som omfattas av KN-nummer 7207 11, 7207 12 10 eller 7224 90.

Det nya förbudet innebär bland annat kravet på dokumentation av ursprunget för järn och stål som används vid bearbetning och syftar till att förhindra att sanktioner mot Ryssland kringgås. EU-kommissionen har i sin FAQ tydliggjort att förbudet omfattar fler tullförfaranden än övergång till fri omsättning. Dokumentationskrav gäller även för hänförande till tullager, aktiv förädling, passiv förädling, slutanvändning och tillfällig införsel. Varor kan fortsatt transiteras till en anläggning för tillfällig lagring i väntan på att du får dokumentation som styrker att varorna inte har ryskt ursprung. Observera att dokumentationskravet inte omfattar varor som tillverkats före den 23 juni 2023. Kan du styrka att varorna tillverkats och bearbetats före den 23 juni behöver du inte styrka icke ryskt ursprung.

Du som importör måste vid importtillfället kunna styrka att varorna som omfattas av bilagan XVII inte innehåller material av ryskt ursprung genom att lämna in relevanta uppgifter. Det kan importören göra genom ett MTC (Mill test certificate). Tullverket godtar också bevisning i form av följande dokument:

  • faktura
  • följesedel
  • leverantörsdeklaration
  • produktionsbeskrivning.

Dessa dokument måste innehålla uppgifter som visar ursprunget för det järn och stål som använts i produkten. Finns ingen dokumentation som styrker icke ryskt ursprung eller om denna inte innehåller tillräckliga uppgifter så kan varan inte övergå till fri omsättning.

Insatsvarornas ursprung kan fastställas på annat sätt, exempelvis genom en skriftlig försäkran eller deklaration från exportören eller tillverkaren som bekräftar att den importerade produkten inte innehåller något ryskt stål eller järn. Det är viktigt att den skriftliga försäkran avser de varor som deklareras vid importtillfället, exempelvis genom en referens till fakturan.

Deklarerar du i det nya importsystemet kan du vid import av varor enligt bilaga XVII ange kod Y824 i dataelement 12 04 000 000 – Ytterligare referensuppgifter samt referensnumret till den styrkande handlingen. Bifoga den styrkande handlingen vid deklarationstillfället så går handläggningen fortare.

Om du deklarerar i det gamla importsystemet kan du vid import av varor enligt bilaga XVII ange kod Y824 i särskilda upplysningar samt referensnumret till den styrkande handlingen.

Observera att du bara kan använda förenklade och kompletterande deklarationer om det i företagets tillstånd till förenklad deklaration (SDE) står att det får användas för restriktionsvaror. Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (EIR) får inte användas för restriktionsvaror.

EU-kommissionen har utökat sin FAQ "Imports, purchase and transfer of listed goods” med vägledningsmaterial om dokumentationskravet. Förbudet är en del av det 11:e sanktionspaketet mot Ryssland. Under 2024 kommer fler varor att omfattas av förbudet.

Frågor och svar om krav på dokumentation för vissa järn- och stålprodukter

FAQ på EU-kommissionens webbplats

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Förtydligande om förenklade och kompletterande deklarationer.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)