Tullverket

Tullvärde

Du behöver betala tull för de flesta varor som importeras till Sverige. För att ta reda på hur hög tullen blir på en vara behöver du räkna fram varans tullvärde.

Vad är tullvärde?

Tullvärdet är det värde som ligger till grund för tullavgiften när den baseras på värdet och motsvarar varans värde när den förs in i EU:s tullområde. Tullvärdet utgör också grunden för beskattningsunderlaget för moms. Därför måste du räkna ut varans tullvärde även om varan är tullfri eller omfattas av en annan typ av tullavgift än värdetull.

Hur beräknas tullvärdet?

Tullvärdet fastställs med olika metoder som ska tillämpas i ordningsföljd. Tullvärdet ska i första hand fastställas med transaktionsvärdemetoden i artiklarna 70–72 i tullkodexen (kod 1).

Ifall tullvärdet inte kan fastställas med transaktionsvärdemetoden ska någon av de alternativa metoderna i artikel 74 i tullkodexen användas i angiven ordningsföljd (kod 2–6). Metoden med beräknat värde kan användas före deduktiv metod.

I importdeklarationens dataelement 14 10 000 000 – värderingsmetod, anger du koden för den metod du använt för att fastställa tullvärdet.

Koder för metod för att fastställa tullvärde

Kod

Beskrivning

Tullkodex

1

Transaktionsvärdemetoden

Artikel 70–72­­

2

Transaktionsvärdet för identiska varor

Artikel 74.2 a

3

Transaktionsvärdet för liknande varor

Artikel 74.2 b

4

Deduktiv metod

Artikel 74.2 c

5

Metoden med beräknat värde

Artikel 74.2 d

6

Reservmetoden

Artikel 74.3

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Länk till "Tullkodex med mera, författningsstöd" är tillagd.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)