Tullverket

Föranmälan av varor vid import

När du ska föra in en vara i EU behöver du föranmäla varan hos en tullmyndighet. Det innebär att du ska lämna vissa uppgifter en viss tid innan varan kommer till EU.

Det finns två olika typer av föranmälan vid import:

  1. Summarisk införseldeklaration – där transportören är ansvarig
  2. Transiteringsdeklaration – där deklaranten är ansvarig

Du ska lämna en summarisk införseldeklaration innan dina varor når EU. När uppgifterna ska lämnas beror på hur varorna transporteras. Syftet med den summariska införseldeklarationen är att skydda EU från farliga varor och att leva upp till de ökade säkerhetskraven i världshandeln.

Läs mer om summarisk införseldeklaration.

Ta hjälp av en deklarationshandledning för summarisk införseldeklaration.

Om du transiterar dina varor kan du lämna en föranmälan i en transiteringsdeklaration som finns i systemet New Computerised Transit System, NCTS. Syftet med en transiteringsdeklaration är att varor som transporteras är under tullövervakning.

Läs mer om transiteringsdeklarationen.

Särskilda regler för Norge och Schweiz

Norge och Schweiz ingår i EU:s säkerhetszon. Det innebär att du inte behöver lämna någon summarisk införseldeklaration när du för in varor från Norge eller Schweiz.

Du behöver tillstånd

För att kunna lämna uppgifter digitalt behöver du i vissa fall ett tillstånd från Tullverket.

Läs mer om hur du deklarerar digitalt.

Mer om föranmälan

Läs vanliga frågor och svar om föranmälan av varor.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)