Tullverket

Framtida tullhantering

MASP, Multi Annual Strategic Plan

Kommissionen arbetar tillsammans med medlemsstaterna med det som kallas Multi Annual Strategic Plan, MASP. MASP utgör planen för implementeringen av unionstullkodex vad gäller it-system.

I MASP finns för närvarande ett knappt trettiotal projekt beskrivna. Exempel på projekt är centraliserad klarering, hantering av export samt hantering av ankomst och presentation när varor ankommer till EU:s yttre gräns. Det finns tidplaner för samtliga projekt i MASP och dessa är utlagda i tiden mellan 2016 och 2025.

MASP är underlag för det så kallade arbetsprogrammet som finns inskrivet som en artikel i unionstullkodex. Det betyder att det blir legalt bindande för EU:s medlemsstater att genomföra förändringarna som tullkodexen innebär. 

Det sker en årlig uppdatering med beslut i början på december varje år.

MASP, Multi Annual Strategic Plan

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)