Tullverket

Framtida tullhantering

Arbetsprogram för unionens tullkodex

I artikel 280 i förordning (EU) nr 952/2013 fastställs det att kommissionen ska upprätta ett arbetsprogram för utveckling och införande av elektroniska system. Arbetsprogrammet är bland annat viktigt när det gäller att fastställa övergångsbestämmelser för de elektroniska systemen och tidsplaneringen i de fall då systemen inte var i drift den 1 maj 2016.

Syftet med arbetsprogrammet är att det ska vara ett redskap till stöd för tillämpningen av tullkodexen med avseende på utvecklingen och införandet av de elektroniska systemen.

I arbetsprogrammet är de elektroniska systemen samt deras rättsliga grund, viktigaste etappmål och planerade startdatum fastställda och beskrivna. För att säkerställa synkronisering mellan arbetsprogrammet och den fleråriga strategiska planen (MASP) ska arbetsprogrammet uppdateras minst en gång om året.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny version av arbetsprogrammet är publicerad.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)