Tullverket

Framtida tullhantering

STC – Single Transport Contract

STC (Single Transport Contract) är en förenkling som innebär att uppgiftslämning sker i endast två steg. Du behöver ha en genomgående frakthandling och STC kan användas för sjö-, flyg- järnvägs- och posttransporter.

STC (Single Transport Contract) skrivs mellan exportören och ett transportföretag där transportföretaget tar på sig ansvaret för hela transporten från det att varorna lastas till det att varorna ankommer till slutdestinationen i ett land utanför EU.

Det går inte att använda STC för punktskattepliktiga varor eller efter aktiv förädling, återexport från tullager eller tillfällig införsel.

Ett exempel är en vara som exporteras från Sverige till Holland och vidare till USA. Den genomgående frakthandlingen är ställd direkt till USA och då kan exportförfarandet avslutas i Sverige.

Processen vid STC

Bilden nedan visar hur processen ser ut när du använder STC.

Schematisk bild över processen vid STC vid exportFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format.

1. Skapar exporttulldeklaration

Deklaranten i tulldeklarationen upprättar en standardtulldeklaration och skickar tulldeklarationen digitalt till Tullverket i meddelande IE515 för att få varorna frigjorda till tullförfarandet export. Tulldeklarationen innehåller då ett LRN-nummer (Local Reference Number).

Du anger att du vill använda SCT genom att ange koden 30500 i dataelement 12 02 000 000 (Ytterligare uppgifter).

En deklarant kan även anlita ett ombud för sina kontakter och kommunikation med Tullverket. Då agerar ombudet för deklarantens räkning.

2. Tar emot exporttulldeklaration och tilldelar MRN-nummer

Exporttullkontoret tar emot tulldeklarationen och kontrollerar att uppgifterna är tekniskt korrekt inlämnande.

Ett ärende skapas hos exporttullkontoret och tulldeklarationen tilldelas ett MRN-nummer.

Exporttullkontoret skickar MRN-numret till deklaranten i meddelande IE528. Tulldeklarationen har nu statusen godtagen.

3. Skickar meddelande om förväntad ankomst

Exporttullkontoret skickar uppgift om förväntad ankomst i meddelande IE501 till det utförseltullkontor som har angetts i tulldeklarationen.

4. Beslutar om att frigöra varorna till export

Exporttullkontoret säkerställer att uppgifterna i tulldeklarationen är korrekta och beslutar om att varorna kan frigöras. Beslutet om att varorna är frigjorda till export skickar exporttullkontoret till deklaranten i meddelande IE529.

Nu kan varorna lastas på det transportmedel som ska transportera varorna och varorna kan påbörja sin resa mot utförseltullkontoret.

5. Anmäler varor till utförseltullkontoret

När varorna ankommer till utförseltullkontoret lämnar fraktföraren en anmälan av varor till utförseltullkontoret i meddelande IE507. I anmälan refereras det till tulldeklarationens MRN.

6. Beslutar om att frigöra varorna till utförsel

Utförseltullkontoret skickar ett beslut till fraktföraren att varorna är frigjorda till utförsel i meddelande IE525. Varorna kan nu lämna EU:s tullområde.

8. Skickar ett utförselresultat

När utförseltullkontoret har fått informationen om att varorna har förts ut ur unionen skapar utförseltullkontoret ett utförselresultat som skickas till exporttullkontoret i meddelande IE518.

9. Skickar ett intyg om varors utförsel

Exporttullkontoret skapar ett intyg om varornas utförsel och skickar det till deklaranten i meddelande IE599.

Se filmer om STC

Här kan du se några filmer om vad STC är och när man kan använda det.

Vad är STC och hur funkar det?

När kan man använda STC?

Meddelanden som skickas i STC.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)