Tullverket

Allmän handling

En allmän handling är en handling som är förvarad hos Tullverket och antingen har inkommit till myndigheten eller har upprättats där.

Allt du skickar in till Tullverket blir allmänna handlingar. En allmän handling kan till exempel vara ett dokument, en sammanställning av uppgifter, en bild, en film eller en ljudinspelning.

Begäran av allmän handling

Dina rättigheter

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står skrivet i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar.

Tryckfrihetsförordningen på Sveriges riksdags webbplats

Alla allmänna handlingar är inte offentliga

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. De uppgifterna är då inte offentliga. Om handlingen i sin helhet, eller vissa uppgifter i handlingen, omfattas av sekretess är det möjligt att det du begär inte alls, eller bara delvis kan lämnas till dig.

Vissa uppgifter kan endast lämnas ut till den som handlingen eller uppgiften handlar om. Om Tullverket ska kunna lämna ut sådan uppgift till någon annan behövs en fullmakt.

De finns olika anledningar till att handlingar eller uppgifter omfattas av sekretess. Det kan tex vara för att skydda ett allmänt intresse, förebygga brott eller för att skydda enskilda människor och företag. Bestämmelser om sekretess kan du läsa om i offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighets- och sekretesslagen på Sveriges riksdags webbplats

Rätt till anonymitet

Du bör vara medveten om att digital kontakt med myndigheten kan lämna spår i våra system och att spåren i sig kan utgöra allmänna handlingar.

När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran. Tullverket får bara efterfråga dessa uppgifter om det behövs för att pröva om det finns hinder mot att lämna ut handlingen. Om du i en viss situation inte vill uppge vem du är eller vad som är syftet med din begäran kan det leda till att handlingen eller uppgifterna inte lämnas ut.

Om du vill vara anonym när du begär ut en allmän handling rekommenderar vi att du besöker Tullverket. Du kan även kontakta Tullverket per telefon för att ta del av en allmän handling utan att ange namnuppgifter.

Kontakta Tullverket

Behandling av personuppgifter

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)