Tullverket

Hantera din postorderförsändelse själv

I vanliga fall är det Postnord som tulldeklarerar din vara. Om du inte vill att Postnord ska göra din deklaration kan du välja att göra det själv. Det här gäller för postorderförsändelser från länder utanför EU, till exempel Kina, där du beställt varor värda under 1 700 kronor ("varor av ringa värde") och där du inte ska betala någon tull utan enbart moms.

Du som väljer att hantera din postorderförsändelse själv måste fylla i och lämna en deklaration till Tullverket. Tänk på att det tillkommer avgifter för Postnords hantering av din försändelse, även om du deklarerar själv.

Gör så här

 1. Postnord meddelar dig att din postorderförsändelse har kommit till deras lager och erbjuder sig att agera ombud för din räkning. Det innebär att Postnord, för din räkning, sköter hela tullhanteringen, inklusive inbetalning av moms.

 2. Om du väljer att inte anlita Postnord som ombud ska du göra din deklaration själv för att kunna betala in momsen. Från Postnords kundtjänst behöver du få två uppgifter till din deklaration: dels en uppgift om var din försändelse finns lagrad, dels en bild av eller textfil med innehållet i den så kallade CN22/23-etikett som finns på din försändelse.

 3. Du måste fylla i en deklaration som du lämnar på blanketten Enhetsdokument. Fyll i sidan 1 av dokumentet (om du har flera varor ska du även fylla i ett tilläggsblad). Skriv försändelsens lagringsplats i ruta 30.

 4. Lämna in deklarationen på närmaste tullklareringsexpedition. På tullklareringsexpeditionen behöver du även visa upp dokument som styrker ditt köp (till exempel ett kvitto) och en utskriven kopia av bilden eller textfilen med innehållet i CN22/23-etiketten som du har fått av Postnord.

 5. När Tullverket har tagit emot din deklaration och granskat den ska du betala momsen. Du kan betala kontant eller med kort. Vi tar emot de flesta bankkort; dock inte American Express och Diners.

 6. När du har betalat moms får du en utlämningssedel av  tullklareringsexpeditionen som visar att försändelsen får lämnas ut till dig.

 7. Postnord behöver se utlämningssedeln för att kunna skicka försändelsen till dig, antingen direkt hem till dig eller till ditt vanliga utlämningsställe.

Ladda ner blanketten Enhetsdokument för att göra din deklarationWord
Ladda ner ett tilläggsblad till Enhetsdokumentet om du har flera varor att deklareraWord 

Ladda ner blanketten Enhetsdokument för att göra din deklarationPDF 
Ladda ner ett tilläggsblad till Enhetsdokumentet om du har flera varor att deklareraPDF

Ta hjälp av deklarationshandledningen när du fyller i Enhetsdokumentet.

Hitta Tullverkets tullklareringsexpeditioner.

Läs mer om posthanteringen hos Postnord.

Gåvor

Du kan ta emot en gåva med ett värde under 1 700 kr från ett land utanför EU utan att behöva betala tull och moms. Undantag gäller för alkoholhaltiga produkter, parfymer och luktvatten, tobak eller tobaksvaror. En försändelse räknas som en gåva om

 • den skickas vid ett enstaka tillfälle (inte regelbundet)
 • det är en privatperson som skickar den till en annan privatperson
 • den är för privat bruk
 • skickas utan någon som helst betalning av mottagaren.

Läs mer om att skicka eller ta emot en gåva.

I vilken lag står det att jag behöver betala moms?

Läs om gällande bestämmelser för moms i mervärdeskattelagen (1994:200),1 kap. 5 §

Läs om postorderförsändelser i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m., 2 kap. 3 § p6 och 2 kap. 4 § p4 

Uppdaterad: 2019-11-26


4000