Tullverket

Vanliga missförstånd

Här reder vi ut vanliga missförstånd kring Tullverkets verksamhet och befogenheter. Vi förklarar också begrepp som brukar leda till frågor.

Tullverkets uppdrag

Tullverket är en statlig myndighet som ska kontrollera flödet av varor in och ut ur Sverige, bidra till ett säkert samhälle och säkerställa konkurrensneutral handel. Vårt arbete ska leda till att korrekt tull, skatter och andra avgifter tas in samt att restriktioner för in- och utförsel följs.

Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd.

Mer om Tullverket
Kontroller på uppdrag av andra

Säkerhetskontroller på flygplatser

Det är inte Tullverket som sköter säkerhetskontrollerna på flygplatser. I Sverige är det Transportstyrelsen som ansvarar för säkerhetskontrollen och den är oftast bemannad av ett säkerhetsbolag.

Mer information

Transportstyrelsen

Inre och yttre gräns

I tullkontrollsammanhang används begreppen inre gräns och yttre gräns. Med inre gräns menar vi en gräns mot ett annat EU-land och yttre gräns gentemot ett land utanför EU. Vilken gräns det rör sig om har betydelse för Tullverkets befogenheter på fler områden.

Polismyndighetens befogenheter

Det finns en rad områden där Tullverkets uppdrag förväxlas med polisens. Det gäller till exempel passkontroll, människosmuggling, trafficking, utförsel av stulna bilar med flera. I dessa frågor samarbetar vi med Polisen, bistår dem när det behövs och meddelar om vi ser något som är misstänkt men det är Polismyndighetens ansvarsområde.

Visste du att det är Polismyndigheten som ansvarar för de tillfälliga inregränskontrollerna, inte Tullverket? Tullverket kontrollerar varor vid gränsen, så kallade tullkontroller.

Läs mer om de tillfälliga inregränskontrollerna och id-kontroller på Polismyndighetens webbplats.

Mer information

Polismyndigheten

Importdeklaration vid beställning på nätet

Det är inte Tullverket som gör deklarationerna när en köpare beställer något över internet från ett land utanför EU. När en person som beställt något meddelas att det står ”under tullbehandling” så innebär det att post- och kurirföretaget sköter administrationen kring tull och moms åt beställaren.

Mer information

Saknar du ditt paket?

Uppdaterad: 2018-07-04


4000