Tullverket

Tillstånd till status som godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror

Under vissa omständigheter måste varors status styrkas. En varas tullstatus bestäms av om den är en unionsvara eller icke-unionsvara. En unionsvara är en vara som har tillverkats i, eller har importerats till EU. T2L används för att styrka att varor som fraktas mellan EU:s medlemsstater har gemenskapsstatus.

Tillståndskod: EUACP

Grundkrav för att söka tillstånd till status som godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror

  1. Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma).
  2. Företaget ska ha ett Eori-nummer.
    Läs mer och ansök om Eori-nummer.
  3. Företaget ska vara etablerat i EU.
  4. Efterlevnad enligt artikel 39 a i tullkodexen.
  5. Företaget ska ha bokförings- och logistiksystem enligt artikel 39 b i tullkodexen.

 

Att vara godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror är ett sätt att förenkla tullhanteringen, främst vid transport till sjöss.

Tillståndet innebär att företaget kan utfärda och stämpla ett T2L-dokument utan att åka till en tullklareringsexpedition för påteckning.

Så här ansöker du

Ansök genom att fylla i och skriva ut blanketten. En behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar den i original till Tullverket.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

T2L styrker endast varans status

Det normala sättet att utfärda T2L på är på enhetsdokumentets blad 4, eller annat kommersiellt dokument, exempelvis faktura, vilket skrivs under i original. Tänk på att T2L endast styrker varans status.

Sidan uppdaterades: 2020-12-10

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000