Tullverket

Trycksaker och reklammaterial

Du kan importera tryckt reklammaterial och reklamartiklar utan kommersiellt värde utan att betala tull och moms.

Du kan importera följande varor utan att betala tull och moms:

  1. kataloger, prislistor, bruksanvisningar och broschyrer som gäller erbjudanden för varor till försäljning eller uthyrning, transporter, kommersiella försäkringar eller banktjänster
  2. reklamartiklar utan kommersiellt värde som skickas kostnadsfritt från en leverantör till en kund och som, bortsett från sin reklamfunktion, inte kan användas på något annat sätt.

När du vill importera tryckt reklammaterial utan att betala tull eller moms ska

  1. det företag eller den person som säljer varorna eller tjänsterna vara etablerad utanför EU
  2. det tydligt framgå på trycksaken vilket företag som tillverkar, säljer, hyr ut eller erbjuder de varor eller tjänster som trycksaken avser
  3. varje försändelse innehålla högst ett dokument eller ett exemplar av varje dokument (om det består av flera dokument). Om försändelsen innehåller flera exemplar av samma dokument får de tillsammans inte väga mer än ett kilo i bruttovikt
  4. trycksakerna inte ingå i gruppförsändelser från samma avsändare till samma mottagare.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

  1. Fält 24 – Transaktionens art: 1 för köp,  3 för gåva
  2. Fält 36 – Förmånskod: 100
  3. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C31

Momsfrihet

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 1.5 MB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000