Tullverket

Hedersutmärkelser

Du som importerar pokaler, hederstecken, medaljer och liknande föremål från ett land utanför EU behöver i vissa fall inte betala någon tull eller moms.

En förutsättning för att du ska få importera dessa varor utan att betala någon tull eller moms är att din verksamhet inte har något kommersiellt syfte med importen.

De varor som omfattas av den här tull- och momsfriheten är:

  1. hederstecken som skänks av en regering i ett land utanför EU till personer som har sin normala bostad i EU
  2. pokaler, medaljer och liknande artiklar av symbolisk art som delats ut i ett land utanför EU till personer som har sin normala bostad i EU. Föremålen ska ha delats ut som uppskattning för personernas insatser inom konst, idrott, vetenskap eller offentlig tjänst, eller för prestationer vid ett särskilt evenemang. Föremålen ska importeras till EU av personerna själva.
  3. pokaler, medaljer och liknande artiklar av symboliskt art som skänks av myndigheter eller personer som är etablerade i ett land utanför EU för att delas ut inom EU som uppskattning för insatser inom konst, idrott, vetenskap eller offentlig tjänst, eller för prestationer vid ett särskilt evenemang
  4. belöningar, troféer och souvenirer av symbolisk art och av begränsat värde som kostnadsfritt delas ut vid affärskonferenser eller liknande internationella arrangemang till personer som har sin normala bostad i ett land utanför EU. 

Ansök om tullfrihet

Om du tar med dig varorna personligen anmäler du dem till Tullverket när du reser in i landet. Om du skickar varorna är det transportören som ska tulldeklarera varan.

Använd följande koder i importdeklarationen:

  1. Fält 24 – Transaktionens art: Se vilken kod du ska fylla i.
  2. Fält 36 – Förmånskod: 100
  3. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C27

Momsfrihet

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 1.5 MB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000