Tullverket

Gåvor i samband med internationella förbindelser

Du som importerar eller tar med dig varor från ett land utanför EU för att till exempel överlämna dem som gåvor i samband med ett officiellt besök i Sverige behöver i vissa fall inte betala någon tull eller moms.

De varor som omfattas av tull- och momsfriheten är:

  • gåvor som du har fått av värdmyndigheterna under ett officiellt besök i ett land utanför EU
  • varor som du importerar eller tar med dig för att överlämna som gåvor till värdmyndigheterna i samband med ett officiellt besök i Sverige
  • gåvor som skickas av ett officiellt organ, en offentlig myndighet eller en grupp med verksamhet för det allmänna bästa i ett land utanför EU, som ett tecken på vänskap eller välvilja till ett motsvarande organ, myndighet eller grupp i Sverige.

Om mottagaren är en grupp med verksamhet för det allmänna bästa ska denna vara godkänd av Tullverket för att få ta emot dessa varor tullfritt.

Du behöver också uppfylla följande villkor:

  1. Gåvorna får endast ges vid enstaka tillfällen.
  2. Gåvornas art, värde eller mängd får inte tyda på något kommersiellt intresse.
  3. Mottagaren får inte använda gåvorna för kommersiella ändamål.

Observera att den här tull- och skattefriheten inte omfattar gåvor i form av alkoholhaltiga drycker, tobak eller tobaksvaror.

Godkänd för tullfrihet

Du som är verksamhetsansvarig ska skicka in en ansökan om tillstånd om att vara godkänd som mottagare för tullfri import till Tullverket med en beskrivning av verksamheten. Till ansökan bifogar du styrkande handlingar som stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tullverket godkänner bara organisationer som lämnar alla nödvändiga garantier och vars räkenskaper gör det möjligt för oss att övervaka verksamheten. Du ska därför i ansökan lämna uppgifter om era bokföringsrutiner och försäkra att du är medveten om villkoren för tullfrihet och att ni kommer att uppfylla dessa villkor.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste vara godkänd när du importerar din vara.

Ett tillstånd om godkännande som mottagare för tullfri import gäller i tre år från beslutsdagen.

Ansök om tullfrihet

Om du tar med dig varorna personligen anmäler du dem till Tullverket när du reser in i landet. Om du skickar varorna är det transportören som ska tulldeklarera varan.

Använd följande koder i importdeklarationen:

  1. Fält 24 – Transaktionens art: 3
  2. Fält 36 – Förmånskod: 100
  3. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C28
  4. Fält 44 Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd – Ange dokumentkod 401G (beslut om godkänd mottagare) i delfältet för dokumentkod och tillståndsnumret för godkännandet i fältet för referensnummer.

Momsfrihet

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 1.5 MB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000