Tullverket

Gåvor i samband med internationella förbindelser

Du som importerar eller tar med dig varor från ett land utanför EU för att till exempel överlämna dem som gåvor i samband med ett officiellt besök i Sverige behöver i vissa fall inte betala någon tull eller moms.

De varor som omfattas av tull- och momsfriheten är:

  1. gåvor som du har fått av värdmyndigheterna under ett officiellt besök i ett land utanför EU
  2. varor som du importerar eller tar med dig för att överlämna som gåvor till värdmyndigheterna i samband med ett officiellt besök i Sverige
  3. gåvor som ett officiellt organ, en offentlig myndighet eller en grupp som verkar i allmänhetens intresse i ett land utanför EU skickar som ett tecken på vänskap eller välvilja till ett motsvarande organ, myndighet eller grupp i Sverige. Mottagaren ska vara godkänd av Tullverket för att få ta emot dessa varor.

Du behöver också uppfylla följande villkor:

  1. Gåvorna får endast ges vid enstaka tillfällen.
  2. Gåvornas art, värde eller mängd får inte tyda på något kommersiellt intresse.
  3. Mottagaren får inte använda gåvorna för kommersiella ändamål.

Observera att den här tull- och skattefriheten inte omfattar gåvor i form av alkoholhaltiga drycker, tobak eller tobaksvaror.

Godkänd för tullfrihet

Det är du som är ansvarig för verksamheten som ansöker om godkännande genom att skicka en skriftlig beskrivning av din verksamhet till Tullverket. Bifoga styrkande handlingar som exempelvis stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste vara godkänd när du importerar din vara.

Ett beslut om att du är godkänd mottagare gäller i tre år.

Ansök om tullfrihet

Om du tar med dig varorna personligen anmäler du dem till Tullverket när du reser in i landet. Om du skickar varorna är det transportören som ska tulldeklarera varan.

Använd följande koder i importdeklarationen:

  1. Fält 24 – Transaktionens art: 3
  2. Fält 36 – Förmånskod: 100
  3. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C28
  4. Fält 44 Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd – Ange tillståndsnumret för Tullverkets godkännande tillsammans med dokumentkod 401G

Momsfrihet

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid importPDF

Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000