Tullverket

Logga in i Systemet för tullbeslut

När du ska logga in i Systemet för tullbeslut behöver du ange ett antal specifika koder och göra vissa val. Här får du hjälp med hur du ska fylla i fälten.

Här får du anvisningar för hur du loggar in i det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut (Customs Decisions System, CDS). Du får hjälp med vad de olika texterna betyder, hur du ska tolka dem och vilka uppgifter du ska fylla i för att komma vidare.

På den här sidan får du hjälp med hur du ska fylla i de olika fälten på följande sidor:

 • Varifrån kommer du?
 • Dashboard
 • Trader Preferences Page, där du kan registrera en e-postadress

Varifrån kommer du?

Det här är den första sidan du kommer till när du ska logga in i Systemet för tullbeslut.

Sidan Varifrån kommer du i CDS

  

Fyll i fälten så här:

Select the domain of the application you request access to

 

Välj domän för den applikation som du vill få tillgång till

Välj "Customs".

Select the country where you want to be authenticated

 

Välj det land där du vill bli autentiserad

Välj "Sweden".

Select your type of actor

 

Välj aktörstyp

Välj "Economic operator".

Samtycke

Du behöver kryssa i rutan "Jag samtycker till att informtion om min identitetsprofil kan begäras ut och delas med UUM&DS och tullförvaltningarnas europeiska system för informationsutbyte".

* UUM&DS är en förkortning av "Uniform User Management & Digital Signature System" som står för systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur. Det är ett behörighetssystem för informationsutbyte mellan medlemsländernas olika system.


Logga in i Tullverkets e‑tjänster

När du trycker på "Skicka" kommer du till inloggningen för Tullverkets e‑tjänster. Logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Dashboard

När du väl är inloggad skickas du till sidan Dashboard, ett slags inkorg över dina senaste meddelanden från Tullverket.

Sidan Dashboard, CMS


Här kan du välja vad du vill göra eller se:

 • Overview
  • Dashboard – De senaste meddelandena från Tullverket uppdelat på informationsmeddelanden och meddelanden du behöver svara på.
 • Applications
  • New application – Ansök om nytt tillstånd
  • Application List – Lista över ansökningar
 • Authorisations
  • Authorisation List – Lista över företagets tillstånd
 • Drafts
  • Draft list – Lista över utkast av meddelanden
  • Application Drafts – Lista över utkast av ansökningar
 • Notifications
  • Notifications List – Meddelanden från Tullverket
  • Unanswered requests – Meddelanden från Tullverket som företaget behöver svara på
 • Preferences
  • Trader information – Företagets namn- och adressuppgifter
  • Trader Preferences – Visar till vilken e-postadress aviseringar går, om företaget har lagt in en e‑postadress.


Välj New Application när du ska göra en ny ansökan. 

Välj Authorisations List när du ska återkalla ett tillstånd.

Hitta hjälptexterna för att ansöka om tillstånd.

Hitta hjälptexterna för att återkalla ett tillstånd.

Registrera en e-postadress

Meddelanden från Tullverket som rör din tillståndsansökan eller ditt tillstånd skickas i Systemet för tullbeslut. Ett sådant meddelande kan till exempel vara en begäran om komplettering i ett pågående tillståndsärende eller att du ges möjlighet att lämna synpunkter innan ett negativt beslut.

För att du ska kunna veta att vi har skickat ett meddelande till dig i systemet behöver du registrera en e‑postadress. Det gör du lättast när du loggar in i systemet för första gången. Du kan också förbereda genom att göra det direkt när du har fått din behörighet till Systemet för tullbeslut.

Börja med att gå in på sidan Preferences – Trader Preferences


Bild av sidan Trader Preferences Page

 

Gör så här:

 1. Registrera din e-postadress i fältet Email Address, ange Swedish i fältet Email Language och Yes vid påståendet Email Alert for new Notifications.
 2. Välj Save. Du får då en kontrollfråga om du vill spara.
 3. Knappen Send Email to Adress blir då aktiv. Om du trycker på den skickas ett testmeddelande till den e‑postadress du har registrerat.

 

Sidan uppdaterades: 2021-04-12

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000