Tullverket

Logga in i Systemet för tullbeslut

När du ska logga in i Systemet för tullbeslut behöver du ange ett antal specifika koder och göra vissa val. Här får du hjälp med hur du ska fylla i fälten.

Här får du anvisningar för hur du loggar in i det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut (Customs Decisions System, CDS). Du får hjälp med vad de olika texterna betyder, hur du ska tolka dem och vilka uppgifter du ska fylla i för att komma vidare.

På den här sidan får du hjälp med hur du ska fylla i de olika fälten på följande sidor:

  • Varifrån kommer du?
  • CDMS Dashboard Page
  • Customs Decisions Type Selection Page.

Varifrån kommer du?

Det här är den första sidan du kommer till när du ska logga in i Systemet för tullbeslut.

Sidan Varifrån kommer du i CDS

  

Fyll i fälten så här:

Select the domain of the application you request access to

 

Välj domän för den applikation som du vill få tillgång till

Välj "Customs".

Select the country where you want to be authenticated

 

Välj det land där du vill bli autentiserad

Välj "Sweden".

Select your type of actor

 

Välj aktörstyp

Välj "Economic operator".

Samtycke

Du behöver kryssa i rutan "Jag samtycker till att informtion om min identitetsprofil kan begäras ut och delas med UUM&DS och tullförvaltningarnas europeiska system för informationsutbyte".

* UUM&DS är en förkortning av "Uniform User Management & Digital Signature System" som står för systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur. Det är ett behörighetssystem för informationsutbyte mellan medlemsländernas olika system.


Logga in i Tullverkets e‑tjänster

När du trycker på "Skicka" kommer du till inloggningen för Tullverkets e‑tjänster. Logga in med dina vanliga användaruppgifter.

CDMS Dashboard Page

När du väl är inloggad skickas du till sidan CDMS Dashboard Page, en slags anslagstavla över dina tillstånd och meddelanden.

Sidan Dashboard, CMS

 

Här kan du välja vad du vill göra eller se:

 
New Application
Ny ansökan
Applications ListLista över företagets ansökningar
Authorisations ListLista över företagets tillstånd
Drafts ListLista över utkast av meddelanden
Application Drafts ListLista över utkast av ansökningar
Notifications ListMeddelanden

 

Välj "New Application" när du ska göra en ny ansökan. 

Välj "Authorisations List" när du ska återkalla ett tillstånd.

Hitta hjälptexterna för att ansöka om tillstånd.

Hitta hjälptexterna för att återkalla ett tillstånd.

Uppdaterad: 2019-12-03


4000