Tullverket

Frågor och svar om Systemet för tullbeslut

Här får du svar på frågor som kan dyka upp när du ska använda Systemet för tullbeslut.


Hur får jag behörighet till Systemet för tullbeslut (CDS)?


Behörigheterna administreras via webbtjänsterna på tullverket.se. Företaget måste därför ha behörighet till webbtjänsterna och ha anmält en behörighetsadministratör.

Behörighetsadministratören lägger till dig som användare och tilldelar dig behörighet till Systemet för tullbeslut.

Det finns tre olika behörighetsnivåer.

Vad betyder de olika behörighetsnivåerna?


Följande behörighetsnivåer finns:

Läsa - Läsbehörighet i systemet för tullbeslut. Den här användaren kan se all information som gäller företagets tillståndsansökningar och tillstånd. Användaren kan däremot varken fylla i eller skicka in uppgifter till Tullverket.

Hantera ärenden - Begränsad behörighet till systemet för tullbeslut. Den här användaren kan skapa och hantera utkast till tillståndsansökningar och ta del av meddelanden från Tullverket. Användaren kan däremot inte skicka in några uppgifter.

Skicka in - Fullständig behörighet till systemet för tullbeslut. Användaren kan göra allt som ingår i de övriga rollerna och dessutom skicka in ansökningar och svara på meddelanden till Tullverket.

Jag är redan inloggad på tullverket.se. Måste jag då logga in i Systemet för tullbeslut också?

Tullverkets tjänster och Systemet för tullbeslut är två olika system där Tullverket har valt samma inloggningslösning. Du måste därför logga in separat i Systemet för tullbeslut.

När jag försöker logga in i Systemet för tullbeslut står det ”Accessed denied”. Vad gör jag för fel?

Felet kan vara att att du inte har rätt behörighet till systemet.

För att du ska komma in i Systemet för tullbeslut måste behörighetsadministratören på ditt företag ha tilldelat dig behörighet för just den tjänsten. Det räcker inte med att du har allmän behörighet till Tullverkets webbtjänster.

Kontrollera med din behörighetsadministratör om du har blivit tilldelad den specifika behörigheten. Om du har rätt behörighet och fortfarande inte kommer in, ta kontakt med oss.

Hur ansöker jag som tullombud om tillstånd för mina kunders räkning i Systemet för tullbeslut?

Som tullombud måste du ha behörighet att ansöka för kundens räkning i Systemet för tullbeslut.

Om kunden vill att du ska ansöka om tillstånd för deras räkning behöver de ha tilldelat dig behörighet till systemet i Tullverkets webbtjänster. Den behörigheten ger dig i så fall möjlighet att skicka in ansökningar för deras räkning.

Har du rätt behörighet loggar du in på kundens Eori-nummer och ansöker om tillstånd för deras räkning. Kunden är i så fall den sökande, och det är deras Eori-nummer, namn och adress som ska stå som Sökande i ansökan (Applicant Information). Du som tullombud fyller i dina uppgifter i fältet Ombud (Representative).

Vilka tillstånd ska jag söka i Systemet för tullbeslut?

För närvarande rekommenderar vi att du enbart söker följande tillstånd i systemet:

  • tillstånd till betalningsanstånd
  • tillstånd att lämna förenklad deklaration.

Alla andra tillstånd rekommenderar vi att du tills vidare söker via webbansökan eller blankett. Läs på respektive tillståndssida hur du ansöker om det tillstånd du behöver.

Läs hur du ansöker om övriga tillstånd.

Vilket tullkontor (COL-kod) ska jag ange i ansökan?


När ansökan ska skickas till Sverige ska du alltid ange COL-kod SE009251 (Stockholm).

Hur länge ligger min ansökan som sparad i Systemet för tullbeslut? 


Det finns möjlighet i systemet att spara ett utkast på en ansökan upp till 30 dagar.

Hur vet jag att min ansökan är ok och har kommit in till Tullverket?

När du har skickat in din ansökan visas en text om att ansökan bearbetas och att du ska trycka på refresh-knappen till höger högst upp på sidan.

Då syns referensnumret för ansökan och att den har status ”Registered”, dvs. mottagen.

Du kan även gå in under ”Notifications List” och se om du har fått något meddelande angående din ansökan. Om den är ok ska du ha fått ett meddelande med ett referensnummer för ansökan.

Jag har fått ett felmeddelande på min ansökan eftersom det saknas en uppgift. Hur gör jag nu?

Gå in under ”Applications list” och välj den aktuella ansökan. Sedan klickar du på ”Duplicate Application” (kopiera). Då får du upp din ifyllda ansökan och kan komplettera med den eller de uppgifter som saknas.

Hur gör jag om jag upplever att det finns behov av förbättringar eller rena fel i systemet?


Tullverket återrapporterar både tekniska problem och förbättringsförslag till EU-kommissionen via en central help-desk funktion. Har du förbättringsåtgärder du vill lyfta fram så kontakta oss så ser vi till att de återrapporteras till kommissionen.

Jag ska göra en ändring av ett redan beviljat tillstånd. På vilket sätt ska jag göra den ändringen?

Logga först in i Systemet för tullbeslut. Om det tillstånd du vill ändra finns registrerat i systemet gör du ändringen där. Om ditt tillstånd inte syns i Systemet för tullbeslut gör du ändringen via blankett eller webbansökan. Mer information hittar du på respektive tillståndssida.

Hur får jag reda på vad som händer med min ansökan?

All kommunikation sker via systemet. Det är viktigt att någon på företaget löpande loggar in i systemet och bevakar om det finns något meddelande från Tullverket.

Under ”Notifications List” finns en lista över meddelanden från Tullverket till företaget. Här framgår exempelvis om Tullverket har begärt komplettering av en ansökan.

Under ”Applications List” finns en lista över företagets ansökningar som har skickats in till Tullverket. Här kan du se status för ansökan, exempelvis om den är mottagen.

Under ”Authorisations List” listas alla företagets tillstånd.

Under ”Drafts List” finner du en lista över utkast på meddelanden eller ärenden som företaget börjat fylla i men inte gjort klara och valt att spara. Listan innehåller andra utkast än ansökningar, exempelvis om ert företag vill meddela Tullverket att ni inte längre uppfyller villkoren för ett tillstånd.

Under ”Application Drafts List” finns en lista över utkast på ansökningar som ni börjat fylla i men inte gjort klara och valt att spara.

Förhoppningen är att det inom en snar framtid kommer att finnas möjlighet att få ett sms eller e-post som indikerar när det finns någon nytt att ta del av i systemet, exempelvis begäran om komplettering.

Vilka webbläsare stöder Systemet för tullbeslut?

Du kan använda följande webbläsare:

  • Internet Explorer version 11 eller senare
  • Google Chrome version 50.0.2661 (släppt 2016-04-13) eller senare
  • Mozilla Firefox 50.0 (släppt 2016-11-15) eller senare
  • Opera version 37 (släppt 2016-05-04) eller senare
  • Microsoft Edge version 38.14393 (släppt 2016-08-02) eller senare
  • Safari för OS X version 6.2.6.

Safari för Windows stöds inte.

Uppdaterad: 2019-12-03


4000