Tullverket

Frågor och svar om systemet för tullbeslut

Vi svarar på de vanligaste frågorna som kan dyka upp när du ska använda systemet för tullbeslut.

Hur får jag behörighet till Systemet för tullbeslut (CDS)?


Behörigheterna administreras via e-tjänsterna på tullverket.se. Företaget måste därför ha behörighet till e-tjänsterna och ha anmält en behörighetsadministratör.

Behörighetsadministratören lägger till dig som användare och tilldelar dig behörighet till Systemet för tullbeslut.

Det finns tre olika behörighetsnivåer.

Vad betyder de olika behörighetsnivåerna?


Följande behörighetsnivåer finns:

Läsa - Läsbehörighet i systemet för tullbeslut. Den här användaren kan se all information som gäller företagets tillståndsansökningar och tillstånd. Användaren kan däremot varken fylla i eller skicka in uppgifter till Tullverket.

Hantera ärenden - Begränsad behörighet till systemet för tullbeslut. Den här användaren kan skapa och hantera utkast till tillståndsansökningar och ta del av meddelanden från Tullverket. Användaren kan däremot inte skicka in några uppgifter.

Skicka in - Fullständig behörighet till systemet för tullbeslut. Användaren kan göra allt som ingår i de övriga rollerna och dessutom skicka in ansökningar och svara på meddelanden till Tullverket.

Jag är redan inloggad på tullverket.se. Måste jag då logga in i Systemet för tullbeslut också?

Tullverkets e-tjänster och Systemet för tullbeslut är två olika system där Tullverket har valt samma inloggningslösning. Om du redan är inloggad på tullverket.se kan du gå in under menyn Tillstånd för att sedan ta dig vidare till det system som hanterar den tillståndstyp du är intresserad av. För Systemet för tullbeslut kommer du att få fylla i uppgifter på sidan Varifrån kommer du och sedan slussas du in till systemet. 

När jag försöker logga in i Systemet för tullbeslut står det ”Accessed denied”. Vad gör jag för fel?

Felet är att du inte har rätt behörighet till systemet.

För att du ska komma in i Systemet för tullbeslut måste behörighetsadministratören på ditt företag ha tilldelat dig behörighet för just den tjänsten. Det räcker inte med att du har allmän behörighet till Tullverkets e-tjänster.

Kontrollera med din behörighetsadministratör om du har blivit tilldelad den specifika behörigheten. Om du har rätt behörighet och fortfarande inte kommer in, ta kontakt med oss.

Hur ansöker jag som tullombud om tillstånd för mina kunders räkning i Systemet för tullbeslut?

Om kunden vill att du ska ansöka om tillstånd för deras räkning behöver de ha tilldelat dig behörighet till systemet i Tullverkets e-tjänster. Den behörigheten ger dig i så fall möjlighet att skicka in ansökningar för deras räkning.

Har du rätt behörighet loggar du in på kundens Eori-nummer och ansöker om tillstånd för deras räkning. Kunden är i så fall den sökande, och det är deras Eori-nummer, namn och adress som ska stå som Sökande i ansökan . Du som tullombud fyller i dina uppgifter i fältet Ombud.

Vilka tillstånd ska jag söka i Systemet för tullbeslut?

För närvarande rekommenderar vi att du enbart söker följande tillstånd i systemet:

 • tillstånd till godkänd mottagare för unionstransitering (ACE)
 • tillstånd till godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror (ACP)
 • tillstånd till godkänd avsändare för unionstransitering (ACR)
 • tillstånd till godkänd mottagare för TIR (ACT)
 • tillstånd till status som godkänd vägare av bananer (AWB)
 • tillstånd till förenkling av fastställande av belopp för tullvärde (CVA)
 • tillstånd till betalningsanstånd (DPO)
 • tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (EIR)
 • tilltsånd till användning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration (ETD)
 • tillstånd till reguljär fartygslinje (RSS)
 • tillstånd att få använda en förenklad deklaration (SDE)
 • tillstånd till användning av förseglingar av särskild typ (SSE)
 • tillstånd till användning av transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning (TRD).

Alla andra tillstånd rekommenderar vi att du tills vidare söker via webbansökan eller blankett. Läs på respektive tillståndssida hur du ansöker om det tillstånd du behöver.

Läs hur du ansöker om övriga tillstånd.

Vilket tullkontor (COL-kod) ska jag ange i ansökan?


När ansökan ska skickas till Sverige ska du alltid ange COL-kod SE009251 (Stockholm).

Hur länge ligger min ansökan som sparad i Systemet för tullbeslut? 


Det finns möjlighet i systemet att spara ett utkast på en ansökan upp till 30 dagar.

Hur vet jag att min ansökan är ok och har kommit in till Tullverket?

När du har skickat in din ansökan får du en notis uppe i högra hörnet om att din ansökan har skickats in.

Samtidigt visas också en text mitt på sidan om att ansökan bearbetas och att du ska trycka på uppdatera-knappen på sidan.

Då syns referensnumret för ansökan och att den har status ”Mottagen”.

Du kan även gå in under ”Lista över mottagna meddelanden” och se om du har fått något meddelande angående din ansökan. Om den är ok ska du ha fått ett meddelande med ett referensnummer för ansökan.

Jag har fått ett felmeddelande på min ansökan eftersom det saknas en uppgift. Hur gör jag nu?

Om du har ansökan framför dig på skärmen och systemet signalerar ett fel behöver du börja med att se vilken uppgift du har missat. Fyll i den och välj sedan Skicka in för att skicka in ansökan.

Hur gör jag om jag upplever att det finns behov av förbättringar eller rena fel i systemet?


Tullverket återrapporterar både tekniska problem och förbättringsförslag till EU-kommissionen via en central help-desk funktion. Har du förbättringsåtgärder du vill lyfta fram så kontakta oss så ser vi till att de återrapporteras till kommissionen.

Jag ska göra en ändring av ett redan beviljat tillstånd. På vilket sätt ska jag göra den ändringen?

Logga först in i Systemet för tullbeslut. Om det tillstånd du vill ändra finns registrerat i systemet gör du ändringen där. Användarstöd för att göra ändringen hittar du på sidan Systemet för tullbeslut.

Om ditt tillstånd inte syns i Systemet för tullbeslut gör du ändringen via blankett eller webbansökan. Mer information hittar du på respektive tillståndssida.

Hur får jag reda på vad som händer med min ansökan?

All kommunikation sker via systemet. Det är viktigt att någon på företaget har registrerat en e‑postadress i Systemet för tullbeslut så att ni blir aviserade när ett nytt meddelande finns att läsa. När ni får en avisering via e-post att det finns ett nytt meddelande i Systemet för tullbeslut loggar ni in och läser vad det står i meddelandet. 

Under Mottagna meddelanden – Lista över mottagna meddelanden finns en lista över meddelanden från Tullverket till företaget. Här framgår exempelvis om Tullverket har begärt komplettering av en ansökan.

Under Ansökningar – Lista över ansökningar finns en lista över företagets ansökningar som har skickats in till Tullverket. Här kan du se vilken status en ansökan har, exempelvis om den är mottagen, godtagen eller beviljad.

Under Tillstånd – Lista över tillstånd listas alla företagets tillstånd.

Under Utkast – Lista över utkast finner du en lista över utkast på meddelanden eller ärenden som företaget börjat fylla i men inte gjort klara och valt att spara. Listan innehåller andra utkast än ansökningar, exempelvis om ert företag börjat fylla i ett svar på en komplettering som Tullverket har begärt.

Under Utkast – Utkast till ansökningar finns en lista över utkast på ansökningar som ni börjat fylla i men inte gjort klara och valt att spara.

Vilka webbläsare stöder Systemet för tullbeslut?

Du kan använda följande webbläsare:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Edge Chromium
 • Apple Safari

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Tillstånden ACR och SSE hanteras nu i CDS.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000