Tullverket

Ändra ett tillstånd i Systemet för tullbeslut

Här får du hjälp med hur du ska göra för att ändra uppgifterna i ett tillstånd i Systemet för tullbeslut.

Tillstånd som finns i Systemet för tullbeslut ska du också ändra i systemet. Här går vi igenom steg för steg hur du gör för att ändra uppgifterna i ett tillstånd.

På den här sidan får du hjälp med vilka val du ska göra och hur du ska fylla i fälten på följande sidor:

 • CDMS Dashboard Page
 • Authorisations List Page
 • View Authorisation Page
 • Amendment Request Page

Vill du ändra i ett RSS-tillstånd?

Om du ska ändra fartyg eller anlöpshamnar i ett tillstånd till reguljär fartygslinje (RSS) ska du göra lite annorlunda.

Läs hur du ändrar fartyg eller anlöpshamn i ett RSS-tillstånd.

För övriga ändringar i RSS-tillstånd följer du instruktionerna på den här sidan.

Logga in

Börja med att logga in i Systemet för tullbeslut.

Läs om hur du loggar in i systemet.

CDMS Dashboard Page

Den första sidan du kommer till när du har loggat in är CDMS Dashboard Page, en slags anslagstavla över dina tillstånd och meddelanden. Välj Authorisations List i menyn i vänsterkanten för att hitta det tillstånd du vill ändra.

Bild på sidan CDMS Dashboard Page med ordet "Authorisation List" gulmarkerat


Authorisations List Page

När du har valt Authorisations List kommer du till sidan Authorisations List Page. På sidan visas en lista över ditt företags tillstånd. Leta upp det tillstånd du vill ändra och tryck på tillståndsnumret (Customs Decision Reference Number). Du kommer då till sidan nedan.

View Authorisation Page

När du har valt det tillstånd du vill ändra kommer du till sidan View Authorisation Page som visar information om tillståndet. Välj "Request Amendment".

Bild på sidan View Authorisation Page med fältet Request Amendment gulmarkerat.


Amendment Request Page

När du har valt att ändra tillståndet kommer du till sidan Amendment Request Page. Det är här du ska skriva in dina ändringar.

Sidan Amendment Request Page i CDS


Du skriver in dina ändringar i två steg:

 1. Börja med att förklara vilka uppgifter i tillståndet du vill ändra och varför du vill ändra dem. Det gör du i fältet ”Requested Amendment Justification”.

 2. Sedan letar du fram de uppgifter du vill ändra i tillståndet, tar bort det som står i det aktuella fältet och skriver in de nya uppgifterna som du vill ändra till.

  Tänk på att det finns två flikar i tillståndet – Common Information och Authorisation Specific Information – och uppgifterna finns under någon av dessa två flikar.

Spara till senare

Vill du spara uppgifterna och fortsätta vid ett senare tillfälle kan du göra det genom att välja Save for later use längst ner på sidan. Då hittar du ditt utkast under Drafts List.

Skicka in din ändring

När du är klar med din ändring trycker du på Submit. Din begäran om ändring är nu inskickad till Tullverket.

Om du vill kontrollera att du har skickat in en ändring kan du göra det i tillståndets tidslinje (Timeline). Meddelandetypen heter "Amendment Request". Tidslinjen hittar du när du tittar på tillståndet under Authorisations List.

När tillståndet är ändrat

Om Tullverket har beslutat att ändra uppgifterna i ditt tillstånd får du ett meddelande om detta under Notifications List i systemet. Meddelandet heter ”Amendment Notification” och du behöver inte svara på det. I den tredje fliken på meddelandet – Notification Specific Information – ser du vad som står i beslutet och från vilken dag beslutet är giltigt.

Om vi inte kan ändra tillståndet

Om vi inte kan bevilja de ändringar du har begärt får du ett meddelande om det under Notifications List i systemet. Meddelandet heter ”Grounds of intended decision”, och det visar att vi överväger att inte gå med på dina ändringar och varför det är så.

Lämna synpunkter

Du har möjlighet att inkomma med synpunkter till Tullverket under 30 dagar från den dag du tog emot meddelandet.

Du svarar i Systemet för tullbeslut genom att

 • trycka på Provide Request Answer
 • fylla i dina synpunkter
 • ange om du kommer att lämna fler synpunkter
 • skicka in uppgifterna genom att trycka på Submit.

Tullverket tar emot dina synpunkter och beslutar sedan om vi kan bevilja ändringen eller inte. Om Tullverket inte beviljar ändringen får du ett beslut om det i ett meddelande som heter ”Non amendment after RTBH notification”. Ditt tillstånd finns då kvar som det såg ut innan du begärde ändringen.

Uppdaterad: 2019-12-04


4000