Tullverket

EDI – Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson

I samband med att ett företag ansöker om registrering för kommunikation via EDI (TVEDI) måste företaget anmäla en eller flera kontaktpersoner som fått fullmakt att hantera signeringscertifikat för företagets räkning. Här finns information om de olika signeringscertifikat som behövs för att ett företag ska kunna skicka och ta emot meddelanden med EDI. Längst ner på sidan finns även information om hur man anmäler kontaktpersoner.

Tullverket använder ett PKI-baserat säkerhetskoncept för det elektroniska informationsutbytet med EDI. Det innebär att företagen behöver olika signeringscertifikat för att informationsutbytet ska fungera säkert.

De flesta företag behöver ha två typer av signeringscertifikat från Tullverket för sin EDI-lösning, Företagets signeringscertifikat och Tullverkets signeringscertifikat.

Företagets signeringscertifikat och Tullverkets signeringscertifikat – föranmälan, import, export och transit

För att kunna sända meddelanden till Tullverket behöver företaget ett giltigt signeringscertifikat som används för att signera meddelanden till Tullverket. Detta certifikat kallas Företagets signeringscertifikat (kallas även signeringscertifikat för företaget).

Beställ Företagets signeringscertifikat


För att ta emot meddelanden från Tullverket behöver företaget också Tullverkets signeringscertifikat för att kontrollera meddelanden som kommer från Tullverket.

Tullverkets signeringscertifikat finns att ladda ner i tjänsten Certifikatbeställning eller från sidan http://ca.tullverket.se/ca/.

EDI – Säkerhet

Signeringscertifikatens giltighetstid

Både Företagets signeringscertifikat och Tullverkets signeringscertifikat har en giltighetstid på 14 månader och måste alltså bytas ut regelbundet. Företagets signeringscertifikat gäller från det datum Tullverket utfärdat det. Cirka 8 veckor innan certifikatet går ut får de kontaktpersoner som företaget anmält en påminnelse via e-post.

Tullverket meddelar också när vi byter vårt signeringscertifikat med e-post till alla anmälda kontaktpersoner för signeringscertifikat. Du hittar också informationen på tullverket.se.

Det är viktigt att Tullverket har rätt e-postadresser registrerade till kontaktpersoner för att kunna utfärda certifikatet och för att vi ska kunna kommunicera med ditt företag på ett bra sätt.

Utan giltigt Företagets signeringscertifikat kommer alla EDI-meddelanden att avvisas i Tullverkets system. Resultatet av det blir att företagets godsflöde stannar. Se därför till att företaget har rutiner som säkerställer att ni beställer nytt certifikat i tid.

Företag som enbart tar emot meddelanden från Tullverket – UTL och ZKB

Företag som bara tar emot meddelanden om elektronisk utlämningssedel (UTL) och klareringsbevis export (ZKB) behöver enbart ladda ner och installera Tullverkets signeringscertifikat i sitt EDI-system.

Tullverket rekommenderar företaget att anmäla en eller flera kontaktpersoner för signeringscertifikat eftersom vi skickar en påminnelse med e-post till anmälda kontaktpersoner när en ny version av Tullverkets signeringscertifikat finns tillgängligt på webbplatsen.

Anmälan och ansvar – kontaktperson för signeringscertifikat

En kontaktperson för signeringscertifikat ansvarar för att

  • beställa nytt Företagets signeringscertifikat när giltighetstiden är på väg att gå ut (Observera att endast en anmäld kontaktpersoner har behörighet att beställa certifikat till företaget)
  • ta emot och installera certifikaten i företagets EDI-system
  • ta emot information som rör certifikaten via e-post från Tullverket (Tullverket skickar t.ex. information innan giltighetstiden för Företagets signeringscertifikat går ut och när en ny version av Tullverkets signeringscertifikat finns tillgänglig för nedladdning på tullverket.se.).

Kontaktpersoner för företag som endast använder Tullverkets signeringscertifikat (dvs. företag som enbart tar emot UTL-, och ZKB-meddelanden) får information via e-post om när en ny version av Tullverkets signeringscertifikat finns tillgänglig för nedladdning på tullverket.se.

Tullverket rekommenderar att företag anmäler fler än en kontaktperson, för att inte hamna i ett personberoende och riskera att missa t.ex. påminnelser om uppdateringar.

Anmälan av kontaktpersoner för signeringscertifikat görs av behörig firmatecknare på blankett Tv 404.35. Använd samma blankett (Tv 404.35) när företaget gör förändringar som rör kontaktpersonerna.

  • Om en kontaktperson byter e-postadress ska den nya e-postadressen anmälas.
  • Om företaget byter kontaktperson för signeringscertifikat ska den nya anmälas. Samtidigt avanmäler ni den som ska avaktiveras.

Frågor eller problem?

Kontakta EDI-certifikat

Sidan uppdaterades: 2020-09-28

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat


4000