Tullverket

EDI – kommunikation

Tullverket tillhandahåller i dagsläget möjligheten att lämna uppgifter elektroniskt via TCP/IP över internet. För att lämna uppgifter via TCP/IP över  Internet används OFTP version 2 som är den senaste versionen av OFTP.

OFTP 2 har anpassats till kommunikation via Internet bl.a. genom filkomprimering, möjlighet till större filstorlek och TLS sessionssäkerhet. För kommunikation med Tullverket behöver uppgiftslämnaren inte köpa något certifikat eller skaffa en fast anslutning med tillhörande infrastruktur och höga krav på tillgänglighet eftersom uppgiftslämnaren kan initiera kommunikationen som sedan sker över en krypterad uppkoppling baserat på Tullverkets publika certifikat.

Vanliga frågor och svar (engelska)

OFTP2_FAQ_1.2PDF

Nytt servercertifikat för Tullverkets OFTPv2-server tmf01.tullverket.se

Servercertifikatet som används för tmf01.tullverket.se kommer att bytas ut den 9 oktober 2018 kl. 13.00.
Mer information om utbytet av servercertifikatPDF

Uppdaterad: 2019-12-02


4000