Tullverket

EDI – Kommunikation

Tullverket tillhandahåller i dagsläget möjligheten att lämna uppgifter elektroniskt via TCP/IP över internet. För att lämna uppgifter via TCP/IP över  Internet används OFTP version 2 som är den senaste versionen av OFTP.

OFTP 2 har anpassats till kommunikation via Internet bl.a. genom filkomprimering, möjlighet till större filstorlek och TLS sessionssäkerhet. För kommunikation med Tullverket behöver uppgiftslämnaren inte köpa något certifikat eller skaffa en fast anslutning med tillhörande infrastruktur och höga krav på tillgänglighet eftersom uppgiftslämnaren kan initiera kommunikationen som sedan sker över en krypterad uppkoppling baserat på Tullverkets publika certifikat.

Vanliga frågor och svar (engelska)

OFTP2_FAQ_1.4PDF

Servercertifikatet för Tullverkets OFTPv2-server byts den 15 september 2020

Servercertifikatet som används för tmf01.tullverket.se kommer att bytas ut den 15 september 2020 kl. 13.00.

Det nya servercertifikatet har samma leverantör som det tidigare men med förändringar i förtroendekedjan. I många datormiljöer behöver det ändå inte göras några ändringar eftersom att Tullverkets server returnerar mellanliggande certifikat som leder till samma betrodda rotcertifikat som tidigare.

Mer information om bytet av servercertifikatPDF

Sidan uppdaterades: 2021-01-28

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000