Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Krav på dokumentation för vissa järn- och stålprodukter

Från och med den 30 september 2023 är det förbjudet att importera eller köpa ett antal järn- och stålprodukter som bearbetas i länder utanför EU och som innehåller ryskt järn och stål.

Förbudet framgår av artikel 3g.1 d i rådets förordning nr 833/2014 om restriktiva åtgärder på grundval av Rysslands agerande som destabiliserar situationen i Ukraina, ändrad genom rådets förordning (EU) 2022/1904 och senast genom rådets förordning (EU) 2023/1214. De produkter och material som omfattas framgår av förteckningen i bilaga XVII till förordningen. Från och med den 30 september gäller förbudet produkter som innehåller andra järn- och stålmaterial än de som omfattas av KN-nummer 7207 11, 7207 12 10 eller 7224 90.

Det nya förbudet innebär bland annat kravet på dokumentation av ursprunget för järn och stål som används vid bearbetning och syftar till att förhindra att sanktioner mot Ryssland kringgås.

Du som importör måste vid importtillfället kunna styrka att varorna som omfattas av bilagan XVII inte innehåller material av ryskt ursprung genom att lämna in relevanta uppgifter. Det kan importören göra genom ett MTC (Mill test certificate). Tullverket godtar också bevisning i form av följande dokument:

  • faktura
  • följesedel
  • leverantörsdeklaration
  • produktionsbeskrivning.

Dessa dokument måste innehålla uppgifter som visar ursprunget för det järn och stål som använts i produkten. Finns ingen dokumentation som styrker icke ryskt ursprung eller om denna inte innehåller tillräckliga uppgifter så kan varan inte övergå till fri omsättning.

Insatsvarornas ursprung kan fastställas på annat sätt, exempelvis genom en skriftlig försäkran eller deklaration från exportören eller tillverkaren som bekräftar att den importerade produkten inte innehåller något ryskt stål eller järn.

Deklarerar du i det nya importsystemet kan du vid import av varor enligt bilaga XVII ange kod Y824 i dataelement 12 04 000 000 – Ytterligare referensuppgifter samt referensnumret till den styrkande handlingen.

Om du deklarerar i det gamla importsystemet kan du vid import av varor enligt bilaga XVII ange kod Y824 i särskilda upplysningar samt referensnumret till den styrkande handlingen.

Observera att du inte kan använda förenklade deklarationsförfaranden vid import av varor enligt bilaga XVII.

EU-kommissionen ska utöka sin FAQ "Imports, purchase and transfer of listed goods” med vägledningsmaterial om dokumentationskravet. Förbudet är en del av det 11:e sanktionspaketet mot Ryssland. Under 2024 kommer fler varor att omfattas av förbudet.

FAQ på EU-kommissionens webbplats

Frågor och svar om krav på dokumentation för vissa järn- och stålprodukter

Ukrainakriget och tullhanteringen


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)