Tullverket

Jämför tullager och tillfällig lagring

Det finns två typer av lager för oförtullade varor – tullager och anläggning för tillfällig lagring. Här har du möjlighet att jämföra dem för att se vilken typ av lager som passar just dig bäst. Kanske har du bara behov av ett av dem, kanske behöver du båda.

Tullförfarande

Tullager

Ja. Tullagerförfarandet är ett särskilt förfarande och därmed ett tullförfarande. Det krävs inget tillstånd för att tillämpa tullagerförfarandet. Däremot måste du ha tillstånd för att få driva en anläggning för lagring i tullager.

Artikel 5.16 och 211.1 b i tullkodexen

Tillfällig lagring

Nej. Tillfällig lagring är inget tullförfarande.

Artikel 5.16 i tullkodexen

Deklaration

Tullager

För att hänföra varor till tullagerförfarandet ska du lämna en tulldeklaration till Tullverket.

Artikel 158 i tullkodexen

Tillfällig lagring

För att hänföra varor till tillfällig lagring ska du lämna en deklaration för tillfällig lagring till Tullverket.

Artikel 145 i tullkodexen

Tidsgräns

Tullager

Tiden för lagring i tullager är obegränsad.

Artikel 238 i tullkodexen

Tillfällig lagring

Tidsgränsen för lagring på en anläggning för tillfällig lagring är 90 dagar.

Artikel 149 i tullkodexen

Ansvar

Tullager

Den ansvarige för förfarandet och tillståndshavaren har ett gemensamt ansvar för de varor som är hänförda till tullagerförfarandet och som lagras i ett tullager.

Artikel 242 i tullkodexen

Tillfällig lagring

Tillståndshavaren ansvarar för lagringen av varor på en anläggning för tillfällig lagring.

Artikel 147.3 i tullkodexen

Deklaration i förväg

Tullager

Du får lämna in en tulldeklaration 30 dagar i förväg. Om varornas ankomst inte har anmälts inom 30 dagar anses deklarationen inte vara ingiven.

Artikel 171 i tullkodexen

Tillfällig lagring

Du kan lämna in en deklaration för tillfällig lagring i förväg och sedan anmäla varornas ankomst inom 30 dagar. Om varornas ankomst inte har anmälts inom den tiden ogiltigförklaras deklarationen av Tullverket.

Artikel 146 i tullkodexen

Typer av anläggningar

Tullager

Det finns två typer av anläggningar för lagring i tullager, allmänt och privat. För typen allmänt tullager finns det två undertyper som heter typ I och typ II.

Läs om allmänt lager och privat lager.

Artikel 240.2 i tullkodexen, artikel 203 i kompletteringsförordningen

Tillfällig lagring

Det finns endast en typ av anläggning för tillfällig lagring.

Artikel 148 i tullkodexen

Krav på garanti

Tullager

Ja. Garantin vid tullager beräknas utifrån ett historiskt eller beräknat flöde och bygger på att varor kan förvaras under en längre tid.

Tillfällig lagring

Ja, men beloppet för garantin beräknas på kortare tid än för tullager.

Bokföring

Tullager

Det krävs en godkänd bokföring för att få tillstånd till en anläggning för lagring i tullager.

Läs mer om kraven på tullagerbokföring.

Artikel 214 i tullkodexen, artikel 178 i kompletteringsförordningen

Tillfällig lagring

Det krävs en godkänd bokföring för att få tillstånd till anläggning för tillfällig lagring.

Läs mer om kraven på bokföring för anläggning för tillfällig lagring.

Artikel 148.4 i tullkodexen, artikel 116 i kompletteringsförordningen

Befordran

Tullager

Befordran av varor under lagring i tullager är tillåten. Vilken befordran som är möjlig beskrivs särskilt i artikel 179.3 i kompletteringsförordningen.

Läs mer om befordran av varor.

Artikel 219 i tullkodexen, artikel 179.3 i kompletteringsförordningen

Tillfällig lagring

Befordran av varor under tillfällig lagring är bara tillåten om Tullverket har godkänt det i tillståndet till anläggning för tillfällig lagring.

Läs mer om befordran av varor.

Artikel 148.5 i tullkodexen

Hantering

Tullager

Vanliga former av hantering är tillåten för varor som lagras i tullager. Vad som räknas som vanliga former av hantering framgår av bilaga 71-03 i kompletteringsförordningen. All hantering måste framgå av bokföringen.

Artikel 220 i tullkodexen

Tillfällig lagring

Det är inte tillåtet att hantera varor på en anläggning för tillfällig lagring. Endast sådan hantering som är avsedd att bevara varorna i oförändrat skick är tillåten. Till exempel kan varor flyttas till ett nytt emballage om det krävs för att de inte ska förstöras. All hantering och orsaken till den måste framgå av bokföringen.

Artikel 147.2 i tullkodexen

Lagring av unionsvaror

Tullager

Det är tillåtet att lagra unionsvaror på en anläggning för lagring i tullager. Det är här möjligt att använda sig av bokföringsmässig uppdelning. Observera att detta inte innebär att varorna får blandas, utan det måste vara möjligt att i bokföringen särskilja vilka varor som har vilken status. Om du till exempel lagrar äpplen i lösvikt får du inte lagra äpplen med unionsstatus i samma container som äpplen med icke-unionsstatus eftersom det inte går att avgöra vilka äpplen som har vilken status.

Artikel 237.3 i tullkodexen, artikel 177 i kompletteringsförordningen

Tillfällig lagring

Det är tillåtet att lagra unionsvaror i en anläggning för tillfällig lagring. Det är dock inte tillåtet att endast ha en bokföringsmässig uppdelning. Därför måste det fysiskt på lagret framgå vilka varor som har unionsstatus och vilka som inte har det.

Artikel 148.6 i tullkodexen

Lagring av likvärdiga varor

Tullager

Detta är tillåtet på en anläggning för lagring i tullager, men det kräver att tillståndshavaren har tillstånd till detta.

Artikel 223 och 237.3 i tullkodexen

Tillfällig lagring

Detta är inte tillåtet på en anläggning för tillfällig lagring.

Detaljhandelsförsäljning

Tullager

Detaljhandelsförsäljning får i normalfallet inte ske på en anläggning för lagring i tullager. Det finns dock vissa undantag där detaljhandelsförsäljning är tillåten.

Artikel 201 i kompletteringsförordningen

Tillfällig lagring

Detaljhandelsförsäljning får aldrig förekomma på en anläggning för tillfällig lagring.

Artikel 117 a i kompletteringsförordningen

Drift av anläggning

Tullager

Det krävs tillstånd för att driva en anläggning för lagring i tullager. Det är tillståndshavaren själv som ska driva anläggningen.

Artikel 211.1 b i tullkodexen

Tillfällig lagring

Det krävs tillstånd för att driva en anläggning för tillfällig lagring. Det är tillståndshavaren själv som ska driva anläggningen.

Artikel 148 i tullkodexen, artikel 117 c i kompletteringsförordningen

Specialutrustade lokaler

Tullager

Det finns möjlighet för Tullverket att begära specialutrustade lokaler för en anläggning för lagring i tullager om vissa typer av varor ska lagras där. Det kan till exempel röra sig om vapen eller varor med högt värde.

Artikel 202 i kompletteringsförordningen

Tillfällig lagring

Det finns möjlighet för Tullverket att begära specialutrustade lokaler för en anläggning för tillfällig lagring om vissa typer av varor ska lagras där. Det kan till exempel röra sig om vapen eller varor med högt värde.

Artikel 117 b i kompletteringsförordningen

Upphörande av lagring

Tullager

Tullagerförfarandet och lagring i tullager upphör genom att varorna hänförs till ett annat tullförfarande eller återexporteras. Återexporten sker genom en tulldeklaration för återexport, och tullagerförfarandet avslutas först när sändningen har lämnat EU.

Artikel 215 och 270.1 i tullkodexen

Tillfällig lagring

Tillfällig lagring upphör genom att varorna hänförs till ett tullförfarande eller återexporteras. Återexport sker genom en anmälan om återexport.

Artikel 149 och 270.3 c i tullkodexen

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000