Tullverket

Framtida tullhantering

Uppgiftslämning på olika nivåer

När Tullverket utvecklar nya system kopplade till den nya tullagstiftningen följer uppgiftslämningen helt nya strukturer där uppgifter lämnas på olika nivåer.

Tullverket utvecklar efter hand nya it-system kopplade till den nya tullagstiftningen. All uppgiftslämning i de nya systemen bygger på en datamodell som tagits fram av Världstullorganisationen (WCO). Den är utformad enligt specifika strukturer. Enligt dessa strukturer anges uppgifterna på olika nivåer.

Tidigare struktur

Vi har tidigare vant oss vid att det finns en huvudnivå (deklaration) som har kunnat ha en eller flera varuposter kopplade till sig. Den strukturen finns fortfarande kvar i de system som ännu inte uppdaterats enligt den nya lagstiftningen, till exempel import- och exportsystemen i TDS.

Nya strukturer

I de nya strukturerna finns det i stället flera olika huvudnivåer och undernivåer kopplade till de olika huvudnivåerna.

De två olika strukturer som används bygger på uppgifterna i något av dessa dokument:

 • fakturan
 • transportdokumentet.

Struktur som bygger på fakturans uppgifter (Shipmentstrukturen)

Den struktur som bygger på fakturans uppgifter består av två huvudnivåer och varuposter kopplade till en av huvudnivåerna. Denna struktur kommer att användas för ett antal tulldeklarationer, till exempel för en tulldeklaration för övergång till fri omsättning.

Eftersom strukturen i huvudsak bygger på uppgifter som framgår av en faktura är hänvisning till ett fakturanummer en central uppgift i detta uppgiftslämnande.

Tre nivåer i shipmentstrukturen

Strukturen består av följande tre nivåer:

 • Deklaration
  Deklaration är den högsta huvudnivån. Här anges i de flesta fall uppgifter som bara kan repeteras en gång i en deklaration, till exempel LRN-nummer.

 • Goods shipment (försändelsenivå)
  Goods shipment är också att betrakta som en huvudnivå. Uppgifter på den här nivån anses gälla för samtliga varuposter. Exempelvis ska en faktura som anges här vara relevant för alla varuposter. Gäller en faktura bara en specifik varupost ska uppgiften i stället anges på varupostnivå. I en standardtulldeklaration kan inte Goods shipment-nivån upprepas.

 • Government Agency Goods Item (varupostnivå)
  Här återfinns uppgifter som gäller för en specifik varupost, till exempel varukod. Har du flera fakturor som gäller för specifika varuposter ska respektive faktura anges på respektive varupost.

Struktur som bygger på transportdokumentens uppgifter (Consignmentstrukturen)

Den struktur som bygger på transportdokumentets uppgifter består av tre huvudnivåer och undernivåer kopplade till två av huvudnivåerna. Denna struktur kommer att användas bland annat för en summarisk införseldeklaration och en deklaration för tillfällig lagring. Strukturen bygger i huvudsak på uppgifter som framgår av olika transportdokument, till exempel: 

 • ett transportdokument vid fartygstransport (till exempel en Master Bill of Lading)
 • en flygfraktsedel vid flygtransport (AWB)
 • en fraktsedel vid vägtransport.

På samma sätt som ett fakturanummer är en central uppgift i en tulldeklaration, så är hänvisning till ett transportdokumentnummer en lika central uppgift i en deklaration som ska anges enligt den struktur som bygger på transportdokumentens uppgifter.

Fem nivåer i consignmentstrukturen

Strukturen består av följande fem nivåer:

 • Deklaration (huvudnivå)
  Dataelementen på deklarationsnivån ska innehålla övergripande information som gäller för hela deklarationen.

 • Master consignment (huvudnivå)
  Dataelementen på Master consignment-nivån ska innehålla övergripande information som gäller för det transportdokument du refererar till på denna nivå. Det går bara att referera till ett transportdokument per Master consignment. Det är obligatoriskt att deklarera på den här nivån.

 • Master consignment item (undernivå)
  Det här är en undernivå till Master consignment-nivån. Dataelementen på Master consignment item-nivån ska innehålla information från de olika positionerna i det transportdokument du refererat till i aktuell Master consignment.

 • House consignment (huvudnivå)
  Dataelementen på House consignment-nivån ska innehålla övergripande information som gäller för det transportdokument du refererar till på denna nivå. Det går bara att referera till ett transportdokument per House consignment. Beroende på vilken typ av transportdokument du refererar till kan du välja att deklarera en eller flera House consignments.

 • House consignment item (undernivå)
  Det här är en undernivå till House consignment-nivån. Dataelementen på House consignment item-nivån ska innehålla information som är mer detaljerad och som framgår av de olika positionerna i det transportdokument du refererat till i aktuell House consignment. På den här nivån ska du beskriva varan (varubeskrivning eller varukod) och ange kolliuppgifter. Du väljer själv om varje ”item” ska motsvara alla varor i en hel container eller om varje ”item” ska motsvara alla varor av en viss typ.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Beskrivningen av Master consignment-nivån är uppdaterad.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)